Kritéria přijímacího řízení

pro čtyřleté studijní obory, tříleté učební obory a dvouleté nástavbové obory

 • Zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák/uchazeč odevzdávají přihlášku do 1. kola přijímacího řízeni do 1. března 2021.
 • Přihlášky ke vzdělávání do všech oborů na naší škole musí být potvrzeny lékařem.
 • Přihlášky je možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, Dubská 967, 272 03 Kladno
 • Osobní předání je možné na sekretariátu školy:
  • Po – Čt: 7:00 – 16:30
  • Pá: 7:00 – 14:30
  Po dobu jarních prázdnin od 1. 2. do 5. 2. 2021 každý den pouze od 8:00 do 15:00, vstup do areálu po telefonické domluvě na tel. čísle 702 242 783.
 • 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
  Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě hodnocení průměrného prospěchu z 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.
  Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována pouze v případě nenaplnění schváleného počtu přijímaných žáků.

Schválené počty přijímaných žáků

Forma studiaKód oboruOborPočet přijímaných žáků
Čtyřleté maturitní obory
Denní26-41-L/01Mechanik elektrotechnik30
Denní39-08-M/01Požární ochrana30
Tříleté učební obory
Denní26-57-H/01Autoelektrikář24
Denní26-51-H/01Elektrikář60
Denní36-52-H/01Instalatér30
Denní23-55-H/02Karosář24
Denní23-68-H/01Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel)30
Denní23-56-H/01Obráběč kovů24
Denní23-51-H/01Zámečník (Strojní mechanik)24
Dvouleté nástavbové obory
Denní39-41-L/51Autotronik30
Denní23-43-L/51Provozní technika30
Denní26-41-L/52Provozní elektrotechnika30

!!! Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost !!!

 • Schvalovací řízení tohoto oboru nebylo bohužel dosud dokončeno.
 • V případě schválení tohoto oboru do 30. dubna 2021 bude v rámci 2. kol přijímacích řízení dodatečně vyhlášeno přijímací řízení i do tohoto oboru. Kritéria budou stejná jako u ostatních čtyřletých maturitních oborů.
 • Zájemci, kteří nechají svůj kontakt na sekretariátu školy (reditelstvi@sou-dubska.cz, tel. 312 811 013), budou o této skutečnosti informováni.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma, délka přípravy 4 roky)

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené základní vzdělání (nutno doložit předložením originálu vysvědčení z posledního ročníku nejpozději 1. 9. 2021)
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení vydaný speciálně k přijímacímu řízení na SŠ (pokud chtějí využít úpravu podmínek pro žáky se SVP)
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (20 %) – max. 50 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky (20 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku (20 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku (20 %) – max. 50 bodů
 • Pohovor (20 %) – max. 50 bodů
  Motivační pohovor se uskuteční v den konání Jednotné přijímací zkoušky. V případě nepříznivé epidemiologické situace může být realizován on-line. Během něj bude především zjišťována motivace žáka ke studiu zvoleného oboru. Pozitivně bude hodnocen i jeho aktivní přístup ke vzdělávání. Uchazeč může svůj aktivní přístup doložit potvrzením ze ZŠ (reprezentace ZŠ ve sportovních i vědomostních soutěžích), potvrzením členství ve sportovním oddíle nebo v zájmovém kroužku (včetně Sboru dobrovolných hasičů), získanými diplomy atd.
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v pololetí předposledního ročníku v předmětech v pořadí v pořadí český jazyk, anglický jazyk a matematika.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku pro každý obor zvlášť.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,301,401,501,601,701,801,902,00
Body5046423936333027
Průměr do2,102,202,302,402,502,602,702,80
Body2421181512963

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 250 bodů.

Pokud počet uchazečů přihlášených do oboru nepřekročí schválený počet přijímaných žáků, využije ředitel školy možnosti rozhodnout o nekonání Jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky. V tomto případě se Jednotné přijímací zkoušky nebudou konat, ředitel školy tuto informaci zveřejní nejpozději 8. března 2021 na webových stránkách školy www.sou-dubska.cz a nejpozději do 19. března 2021 bude tato informace sdělena přihlášeným žákům, popř. jejich zákonným zástupcům prostřednictvím kontaktu uvedeného na přihlášce (e-mail, telefon).

Učební obory střední vzdělání s výučním listem, denní forma, délka přípravy 3 roky)

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené základní vzdělání – nutno doložit předložením originálu vysvědčení z posledního ročníku nejpozději 1. 9. 2021 (v oborech Obráběč kovů, Zámečník, Instalatér a Karosář mohou studovat i žáci z 8. tříd s ukončenou povinnou školní docházkou).
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku (40 %) – max. 40 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku (40 %) – max. 40 bodů
 • Známka z chování v 1. pololetí předposledního ročníku (10 %) – max. 10 bodů
  • velmi dobré 10 bodů
  • uspokojivé, neuspokojivé 0 bodů
 • Další relevantní skutečnosti, které prokáží schopnosti, vědomosti a zájmy (10 %) – max. 10 bodů
  • aktivity a reprezentace ZŠ doložené potvrzením školy 5 bodů
  • zapojení v zájmových kroužcích doložené potvrzením 5 bodů
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí matematika, fyzika, český jazyk.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku pro každý obor zvlášť.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,501,601,701,801,902,002,102,202,302,40
Body40383634323028262422
Průměr do2,502,602,702,802,903,003,103,203,303,40
Body2018161412108642

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 100 bodů.

Nástavbové obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma, délka přípravy 2 roky)

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené studium učebního oboru (nutno dodatečně doložit originálem vysvědčení a výučního listu)
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení vydaný speciálně k přijímacímu řízení na SŠ (pokud chtějí využít úpravu podmínek pro žáky se SVP)
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (30 %) – max. 50 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky (30 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku SŠ (20 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (20 %) – max. 50 bodů
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v pololetí předposledního ročníku v předmětech v pořadí český jazyk, anglický jazyk a matematika.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku pro každý obor zvlášť.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,301,401,501,601,701,801,902,00
Body5046423936333027
Průměr do2,102,202,302,402,502,602,702,80
Body2421181512963

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 200 bodů.

Pokud počet uchazečů přihlášených do oboru nepřekročí schválený počet přijímaných žáků, využije ředitel školy možnosti rozhodnout o nekonání Jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky. V tomto případě se Jednotné přijímací zkoušky nebudou konat, ředitel školy tuto informaci zveřejní nejpozději 8. března 2021 na webových stránkách školy www.sou-dubska.cz a nejpozději do 19. března 2021 bude tato informace sdělena přihlášeným žákům prostřednictvím kontaktu uvedeného na přihlášce (e-mail, telefon).