Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

pro čtyřleté studijní obory, tříleté učební obory a dvouleté nástavbové obory

 • Zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák/uchazeč odevzdávají přihlášku do 1. kola přijímacího řízeni do 1. března 2022.
 • Přihlášky ke vzdělávání do všech oborů na naší škole musí být potvrzeny lékařem
 • Přihlášky je možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, Dubská 967, 272 03 Kladno
 • Osobní předání je možné na sekretariátu školy:
  • 1. - 11. února: Po až Čt: 7:00 - 15:15
  • 14. - 18. února: Po až Pá: 7:00 - 15:45
  • 21. února - 1. března: Po a St: 7:00 - 16:30 Út, Čt, Pá: 7:00 - 15:15
 • 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
  Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě hodnocení průměrného prospěchu z 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku. Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována pouze v případě nenaplnění schváleného počtu přijímaných žáků

Schválené počty přijímaných žáků

Forma studiaKód oboruOborPočet přijímaných žáků
Čtyřleté maturitní obory
Denní26-41-L/01Mechanik elektrotechnik30
Denní39-08-M/01Požární ochrana30
Tříleté učební obory
Denní26-57-H/01Autoelektrikář24
Denní26-51-H/01Elektrikář60
Denní36-52-H/01Instalatér30
Denní23-55-H/02Karosář24
Denní23-68-H/01Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel)30
Denní23-56-H/01Obráběč kovů24
Denní23-51-H/01Zámečník (Strojní mechanik)24
Dvouleté nástavbové obory
Denní39-41-L/51Autotronik30
Denní23-43-L/51Provozní technika30
Denní26-41-L/52Provozní elektrotechnika30

!!! Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost !!!

 • Schvalovací řízení tohoto oboru nebylo bohužel dosud dokončeno.
 • V případě schválení tohoto oboru do 30. dubna 2022 bude v rámci 2. kol přijímacích řízení dodatečně vyhlášeno přijímací řízení i do tohoto oboru. Kritéria budou stejná jako u ostatních čtyřletých maturitních oborů.
 • Zájemci, kteří nechají svůj kontakt na sekretariátu školy (reditelstvi@sou-dubska.cz, tel. 312 811 013), budou o této skutečnosti informováni.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma, délka přípravy 4 roky)

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené základní vzdělání (nutno doložit předložením originálu vysvědčení z posledního ročníku nejpozději 1. 9. 2022)
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení vydaný speciálně k přijímacímu řízení na SŠ (pokud chtějí využít úpravu podmínek pro žáky se SVP)
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (30 %) – max. 50 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky (30 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (15 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (15 %) – max. 50 bodů
 • Pohovor (10 %) – max. 50 bodů
  Motivační pohovor se uskuteční v den konání Jednotné přijímací zkoušky. V případě nepříznivé epidemiologické situace může být realizován on-line. Během něj bude především zjišťována motivace žáka ke studiu zvoleného oboru. Pozitivně bude hodnocen i jeho aktivní přístup ke vzdělávání. Uchazeč může svůj aktivní přístup doložit potvrzením ze ZŠ (reprezentace ZŠ ve sportovních i vědomostních soutěžích), potvrzením členství ve sportovním oddíle nebo v zájmovém kroužku (včetně Sboru dobrovolných hasičů), získanými diplomy atd.
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v pololetí předposledního ročníku v předmětech v pořadí v pořadí český jazyk, anglický jazyk a matematika.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku pro každý obor zvlášť.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání.
 • V rámci kritérií přijímacího řízení nesmí být v souladu s platnou legislativou hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. V případě žáků/uchazečů, pro které je tento školní rok předposledním ročníkem ZŠ, se náhradou započítá hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,301,401,501,601,701,801,902,00
Body5046423936333027
Průměr do2,102,202,302,402,502,602,702,80
Body2421181512963

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 250 bodů.

Učební obory (střední vzdělání s výučním listem, denní forma, délka přípravy 3 roky)

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené základní vzdělání – nutno doložit předložením originálu vysvědčení z posledního ročníku nejpozději 1. 9. 2022 (v oborech Obráběč kovů, Zámečník, Instalatér a Karosář mohou studovat i žáci z 8. tříd s ukončenou povinnou školní docházkou).
 • Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (40 %) – max. 40 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (40 %) – max. 40 bodů
 • Známka z chování v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (10 %) – max. 10 bodů
  • velmi dobré 10 bodů
  • uspokojivé, neuspokojivé 0 bodů
 • Další relevantní skutečnosti, které prokáží schopnosti, vědomosti a zájmy (10 %) – max. 10 bodů
  • aktivity a reprezentace ZŠ doložené potvrzením školy 5 bodů
  • zapojení v zájmových kroužcích doložené potvrzením 5 bodů
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí matematika, fyzika, český jazyk.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku pro každý obor zvlášť.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání.
 • V případě, že počet žáků, kteří odevzdají zápisový lístek do jednotlivého oboru, bude nižší než 7, může ředitel školy rozhodnout o tom, že příslušný obor nebude ve školním roce 2022/2023 otevřen.
 • V rámci kritérií přijímacího řízení nesmí být v souladu s platnou legislativou hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. V případě žáků/uchazečů, pro které je tento školní rok předposledním ročníkem ZŠ, se náhradou započítá hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,501,601,701,801,902,002,102,202,302,40
Body40383634323028262422
Průměr do2,502,602,702,802,903,003,103,203,303,40
Body2018161412108642

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 100 bodů.

Obor Elektrikář - zkrácené studium (střední vzdělání s výučním listem, denní forma, délka přípravy 1 rok)

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek podle následujících kritérií:

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou – nutno doložit předložením originálu vysvědčení z posledního ročníku nejpozději 1. 9. 2022
 • Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ (50 %) – max. 40 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (50 %) – max. 40 bodů
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí matematika, fyzika, český jazyk.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání
 • V případě, že počet žáků, kteří se přihlásí ke studiu jednotlivého oboru, bude nižší než 20, může ředitel školy rozhodnout o tom, že příslušný obor nebude ve školním roce 2022/2023 otevřen.
 • V rámci kritérií přijímacího řízení nesmí být v souladu s platnou legislativou hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. V případě žáků/uchazečů, pro které je tento školní rok předposledním ročníkem ZŠ, se náhradou započítá hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,501,601,701,801,902,002,102,202,302,40
Body40383634323028262422
Průměr do2,502,602,702,802,903,003,103,203,303,40
Body2018161412108642

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 80 bodů.

Nástavbové obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma, délka přípravy 2 roky)

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií

 • Nutné podmínky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzená lékařem na přihlášce)
  • úspěšně ukončené studium učebního oboru (nutno dodatečně doložit originálem vysvědčení a výučního listu)
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení vydaný speciálně k přijímacímu řízení na SŠ (pokud chtějí využít úpravu podmínek pro žáky se SVP)
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (30 %) – max. 50 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky (30 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ (20 %) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (20 %) – max. 50 bodů
 • Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v pololetí předposledního ročníku v předmětech v pořadí český jazyk, anglický jazyk a matematika.
 • Pořadí žáků bude stanoveno podle bodového zisku pro každý obor zvlášť.
 • Podle stanoveného pořadí budou přijati žáci až do naplnění počtu přijímaných žáků na daný obor (viz tabulka Schválené počty přijímaných žáků) s odečtením jednoho místa, které bude ponecháno na odvolání.
 • V případě, že počet žáků, kteří se přihlásí ke studiu jednotlivého oboru, bude nižší než 10, může ředitel školy rozhodnout o tom, že příslušný obor nebude ve školním roce 2022/2023 otevřen.
 • V rámci kritérií přijímacího řízení není hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že žák/uchazeč předkládá takovéto vysvědčení, duplicitně se započítává hodnocení za 1. pololetí.

Přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do1,301,401,501,601,701,801,902,00
Body5046423936333027
Průměr do2,102,202,302,402,502,602,702,80
Body2421181512963

Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 200 bodů.