Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení zde budou zveřejněna dne 31. 1. 2023.