Nabídka vzdělávání dospělých

V současné době nabízíme 3 vzdělávací programy (modulové kurzy), které přispívají ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání a reagují na poptávku trhu práce.

1.Vzdělávací program: „Údržbář bytového fondu a technických zařízení budov“

Kurz je zaměřen především na rozšíření znalostí a dovedností zaměstnanců údržby bytového fondu nebo absolventů stavebních oborů. Po úspěšném absolvování vzdělávání v tomto programu, je možné se uplatnit jako pracovník údržby v oblasti oprav a údržby domovního fondu (domovník), popřípadě jako technický správce průmyslových zařízení a budov.
Minimální počet uchazečů: 5
Cena jednoho modulu a 1 osobu : 1300,- Kč.

2.Vzdělávací program: „Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice“

Kurz je určen pracovníkům v oboru elektro, kterým končí doba platnosti dané Vyhlášky 50/1978. Je vhodný pro pracovníky s odbornou způsobilostí dle § 5, 6, 7, 8, a to do 1000 V, případně pro pedagogy, vyučující odborné předměty zaměřené na elektrotechniku.
Absolvent kurzu může práce vykonávat samostatně, případně i práci řídit, a to jako zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná.
Minimální počet uchazečů: 5
Cena kurzu jednotlivých paragrafů činí (Cena je uvedena za osobu):
§ 5 vyhl. č.50/78 Sb: cena kurzu 600 Kč, § 6 vyhl. č.50/78 Sb: cena kurzu 1 200 Kč,
§ 7 vyhl. č.50/78 Sb: cena kurzu 1 200 Kč, § 8 vyhl. č.50/78 Sb: cena kurzu 1 200 Kč,
§ 11 vyhl. č.50/78 Sb: cena kurzu 1 200 Kč

3.Vzdělávací program : „Domovní instalatérské a elektrikářské práce“

Kurz je určen i pro nevyučené zaměstnance jakéhokoliv věku, kteří například v tomto oboru pracují a nemají kvalifikaci potvrzenou certifikátem, případně pro uchazeče, kteří řádně neukončili učební obor instalatér nebo elektrikář. Program je zaměřen na domovní instalatérské a elektrikářské práce (nákup materiálu, stavební připravenost, instalace nebo rekonstrukce v souvislosti s vnitřním rozvodem studené a teplé vody, instalace vnitřních odpadů, topenářské práce, osazení armaturami, zařízením, příslušenstvím, spotřebičem a případné následné elektrické připojení (zde se ovšem požaduje Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, což je podmíněno vyučením v oboru elektro).
Minimální počet uchazečů: 5
Cena jednoho modulu a 1 osobu: 1200,- Kč.

Škola je v kontaktu s Úřadem práce a v budoucnu bude pro trh práce připravovat i další profesní kvalifikace.

Kontakt:
SOŠ a SOU Kladno, Dubská 967, 272 03 Kladno, Ing.Drahokoupil R., tel.: 602 272 301, e-mail: Drahokoupil@sou-dubska.cz.