Upřesnění zdravotních omezení dle NV č.211/2010 Sb.

Příloha č.2 k nařízení vlády č.211/2010 Sb.

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU - DENNÍ STUDIUM (s možností pokračovat v nástavbovém maturitním studiu)

Kód oboruNázev oboru (v závorkách jsou uvedeny názvy ŠVP, pokud není uveden, je název rámcového i školního vzdělávacího programu stejný)Povinná lékařská prohlídkaUpřesnění zdravotního omezení dle NV 211/2010 Sb.
2657H/01AutoelektrikářANO3,9a,27
2368H/01Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)ANO1,3,7a,9a,19
2651H/01ElektrikářANO3,19,22
3652H/01InstalatérANO7a,9a
2355H/02Karosář (Autoklempíř)ANO1,4,5,7a,9a,19,21, 27
2356H/01Obráběč kovůANO1,3,5,7a,9a,19
2351H/01Strojní mechanik (Zámečník)ANO1,3,7a,19

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY ZAKONČENÉ MATURITOU - DENNÍ STUDIUM

Kód oboruNázev oboru (v závorkách jsou uvedeny názvy ŠVP, pokud není uveden, je název rámcového i školního vzdělávacího programu stejný)Povinná lékařská prohlídkaUpřesnění zdravotního omezení dle NV 211/2010 Sb.
6842M/01Bezpečnostně právní činnostANO23, 27
2641L/01Mechanik elektrotechnikANO3, 22
3908M/01Požární ochrana(Strojník požární techniky)ANO27

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - denní

Kód oboruNázev oboru (v závorkách jsou uvedeny názvy ŠVP, pokud není uveden, je název rámcového i školního vzdělávacího programu stejný)Povinná lékařská prohlídkaUpřesnění zdravotního omezení dle NV 211/2010 Sb.
39-41-L/51AutotronikANO3, 7a, 9a
2641L/52Provozní elektrotechnika (Elektrotechnika)ANO3.22
2343L/51Provozní technikaANO28