Aktuality

Vyhlášení termínů náhradních a opravných zkoušek učebních oborů září a prosinec 2024

Září 2024

Písemná zkouška 2. září 2024
Praktická zkouška - jednodenní 3. září 2024
Praktická zkouška – dvoudenní 3. – 4. září 2024
Ústní zkouška 5. září 2024

Prosinec 2024

Písemná zkouška 2. prosince 2024
Praktická zkouška - jednodenní 3. prosince 2024
Praktická zkouška – dvoudenní 3. – 4. prosince 2024
Ústní zkouška 5. prosince 2024

Ke zkoušce z předmětu, ve kterém jste neuspěli u závěrečné zkoušky nebo jste ji nekonali, se můžete přihlásit nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Na zářijový termín do1. srpna 2024 a na prosincový termín do 1. listopadu 2024. Přihlásíte se doručením „Oznámení o vykonání zkoušky“ pro příslušný měsíc, které naleznete v příloze tohoto oznámení. Vyplněné „Oznámení o vykonání zkoušky“ čitelně vyplněné a podepsané přineste do kanceláře ZŘ č. dveří 13 nebo zašlete na e-mail brozj(zavináč)sou-dubska.cz

3. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. Bližší informace a kritéria přijímacího řízení včetně počtu přijímaných žáků a seznamu potřebných příloh naleznete níže jako link u jednotlivých oborů.

Přihlášky je možno podávat pouze na tiskopisu

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pokud je povinnou přílohou) je možné doručit dodatečně, nejpozději však do 4. 7. 2024 do 12 hodin (doporučujeme osobní odevzdání, rozhoduje datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání!)

Čtyřleté maturitní

Tříleté učební

Dvouleté nástavbové

Tiskopis přihlášky je k dispozici na stránkách MŠMT.

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Čtyřleté maturitní

Tříleté učební

Dvouleté nástavbové

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. Bližší informace a kritéria přijímacího řízení včetně počtu přijímaných žáků a seznamu potřebných příloh naleznete níže jako link u jednotlivých oborů. Vzhledem k termínům jednotlivých fází 2. kola přijímacího řízení:

 • prosíme, abyste upřednostnili odevzdání přihlášek prostřednictvím systému DIPSY
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pokud je povinnou přílohou) je možné doručit dodatečně, nejpozději však do 13. 6. 2024 do 12 hodin (doporučujeme osobní odevzdání, rozhoduje datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání!)

Čtyřleté maturitní

Tříleté učební

Dvouleté nástavbové

Obor Technické lyceum schválen!

Pro všechny zájemce o studijní obor Technické lyceum na naší škole máme skvělou zprávu.

Obor Technické lyceum byl MŠMT pro školní rok 2024/2025 SCHVÁLEN a již byl zařazen i do systému přihlašování na střední školy DIPSY.

Od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 tak mají zájemci nově možnost přihlásit se ke studiu v tomto oboru již v rámci prvního kola přijímacího řízení (níže uvádíme kód oboru a název oboru vzdělávání).

78-42-M/01 Technické lyceum

Uplatnění absolventa:

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Absolvent technického lycea získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Absolvent je ale zároveň připraven ke studiu na vysokých školách, výhodu bude mít zejména při studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.

Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Od 3. ročníku studia si žák volí ze dvou zaměření studia:

ELEKTROTECHNIKA nebo STROJÍRENSTVÍ

Přehled informací o oboru Technické lyceum a jeho učební plán

Odborné vzdělávání - Cesta k úspěšné budoucnosti

Naše škola se připojila k Projektu Odborné vzdělávání cesta k úspěšné budoucnosti. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.

Projekt je zaměřený na Zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů ve Středočeském kraji. Dále má přispět k vyrovnání nerovností ve vzdělávání a k modernizaci středního odborného školství tak, aby absolventi škol byli lépe uplatnitelní na trhu práce. Díky tomuto projektu bude v následujících pěti letech investováno téměř 30 milionů korun do odborných škol ve Středočeském kraji.

Doba realizace projektu: srpen 2021 – červen 2026

V rámci realizace plánuje projekt poskytovat granty pro studenty a učitele. Granty pro studenty jsou určeny na účast na soutěžích, olympiádách, absolvování specializovaných kurzů nebo na realizaci vlastních projektů, které si studenti vymyslí. Granty pro učitele jsou určeny na přípravu didaktických pomůcek pro studenty středních odborných škol. Podrobnosti a pravidla najdete na stránce https://kbudoucnosti.cz/

Hlavní přínosy projektu:

 • Podpora studentů se speciálními potřebami
 • Podpora talentované mládeže
 • Podpora absolventů při vstupu na trh práce
 • Vytvoření a sdílení metodik
 • Vytvoření a sdílení didaktických pomůcek
 • Přenos aktivit projektu do dalších škol
 • Vznik webové platformy pro propagaci technických a řemeslných oborů vzdělání
 • Sdílení výstupů projektu a dobré praxe
 • Propojení různých aktérů: školy, státní správa, firmy

Naše škola získala dva studentské grandy v celkové výši 139200 Kč. Tyto prostředky budou využita pro financování školení pro získání certifikátu pro obsluhu klimatizací na skleníkové plyny. Vyškoleni budou žáci 2. a 3. ročníku oboru Autoelektrikář a 3. ročníku oboru Automechanik v nejbližších měsících.

Dále naše škola získala Grand pro učitele z programu K Budoucnosti. Jedná se o nákup 2 ks PC pro diagnostická zařízení KTS 740 ve výši 45000,- Kč

Máme nejlepší instalatéry republiky!

Po vítězství v krajském kole celostátní soutěže instalatérů Učeň instalatér 2023 nás naši žáci František Moravec a Štěpán Krejcha ze třídy I3 odjeli reprezentovat i do celostátního finále. Celostátní kolo se konalo v rámci Stavebního veletrhu v Brně ve dnech 28. 2. 2023 až 3. 3. 2023 a naši reprezentanti tam odjížděli v doprovodu mistrů obhajovat loňské 3. místo v soutěži družstev.

Soutěžní úkoly byly jako vždy rozloženy do tří dnů a byly zaměřeny na znalosti teoretické, praktické a odborný pohovor v angličtině. V teoretické části museli soutěžící zodpovědět 100 testových otázek. Tuto část soutěže nejlépe zvládl náš žák František Moravec a obsadil 1. místo za bezchybně vyplněné otázky v čase 600 vteřin.

Ačkoliv se zdálo, že lepší to již být nemůže, náš druhý reprezentant, Štěpán Krejcha, se díky svým vyrovnaným výkonům stal absolutním vítězem celé soutěže Učeň instalatér 2023. V dílčích úkolech také obsadil 2. místo v TZB.

Díky těmto umístěním se Štěpán a František stali absolutními vítězi i v kategorii družstev. Svým umístěním překonali loňské 3. místo v soutěži družstev a dosud nejlepší 3. místo Jana Vocáska v soutěži jednotlivců.

Na soutěž se žáci připravovali nejen během výuky, ale i ve svém volném čase o víkendech a jarních prázdninách pod vedením mistrů odborného výcviku Lubomíra Sládka, Petra Frolíka a Michala Černého, třídní učitelky a učitelky odborných předmětů Ing. Vladimíry Blažkové.

Odborné názvosloví v anglickém jazyce procvičovali pod vedením Mgr. Olgy Knížetové.

V červnu 2023 budeme očekávat umístění Štěpána Krejchy v Přehlídce České ručičky 2023, kam byl nominován jako laureát soutěže Učeň instalatér 2023.

Den otevřených dveří pro firmy

Větší rozhled na trhu práce a možnosti praxe či uplatnění po ukončení studia poskytl našim žákům Den otevřených dveří pro firmy, který přímo ve škole proběhl 14. února 2023. Akce se zúčastnili zástupci 24 firem, jejichž obory podnikání souvisí s obory, které lze studovat u nás ve škole. Zástupci firem nabídli žákům naší školy možnosti absolvování praxe na odloučených pracovištích nebo přímo zaměstnání pro žáky končících ročníků. Den otevřených dveří zároveň přinesl škole možnost další spolupráce s firmami, což bude velkým přínosem pro všechny žáky.

Naše škola ve zkratce!

Chcete se o naší škole něco dozvědět? Připravili jsme pro Vás video SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, ve kterém se dozvíte to nejdůležitější o naší škole a o našich oborech.

Zajímá Vás obor Požární ochrana? Víte, že nejen Učební praxi a Technický výcvik, ale i všechny odborné předměty u nás učí aktivní hasiči a záchranáři? Chcete vědět, jak vypadá naše nové Hasičské výcvikové centrum a jaké máme vybavení? Speciálně pro Vás je určeno následující video.

Zajímá Vás obor Mechanik elektrotechnik? Chcete vědět, proč jsou naši žáci tak úspěšní v odborných soutěžích? Následující video Vám ukáže, jaké máme moderní vybavení a jak nás to baví.

Chcete se ještě na něco zeptat? Pište na kovarikova(zavináč)sou-dubska.cz a my vám odpovíme.

On-line burza škol!

Profil naší školy si můžete prohlédnout i na online burze škol.

https://www.burzaskol.online/skola/380

Chcete se dozvědět víc? Přijďte se k nám podívat v příštím školním roce ve dnech otevřených dveří. Těšíme se na Vás.

A co o nás říkají v televizi?

Zvítězili jsme! Jsme Škola doporučená zaměstnavateli 2022!

Podle hlasování zaměstnavatelů Středočeského kraje jsou naši absolventi nejlepší😀

Naše škola získala za rok 2022 ve Středočeském kraji prvenství mezi středními školami, které jsou nejlépe hodnocené zaměstnavateli, a obdržela titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2022.

V soutěži pořádané Klubem zaměstnavatelů jsme od firem Středočeského kraje získali nejvyšší počet hlasů, a stali jsme se tak střední školou, jejíž studium zaměstnavatelé nejvíce doporučují.

Škola doporučená zaměstnavateli
Celá soutěž je založená na předpokladu, že kvalitu absolventů středních škol znají nejlépe sami zaměstnavatelé. Poznávají je při pohovorech i pracovní praxe, a vědí tedy, které školy připravují své žáky nejlépe. A protože výsledky soutěže mají být i vodítkem pro žáky základních škol a jejich rodiče, kam nasměrovat středoškolské studium pokud cílem je vysoká pravděpodobnost získání zaměstnání v daném regionu, závisí váha hlasu jednotlivých firem na počtu jejich zaměstnanců.

Vyhráli jsme!

Instalatéři opět první v kraji a oba postupují do finále

Dne 24. 1. 2023 se žáci 3. ročníku oboru Instalatér zúčastnili XIX. ročníku krajského kola soutěže odborných znalostí, "Učeň Instalatér 2023" pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední školou polytechnickou Brno. Krajské kolo se konalo v našich prostorách SOŠ a SOU, Kladno, Dubská. Školu reprezentovali žáci ze třídy I3 Štěpán Krejcha a František Moravec.

Soutěžní úkol byl jako vždy komplexní - tentokrát se jednalo o montáž závěsného WC a osazení tlačítek, montáž umyvadla včetně stojánkové baterie a připojení na vodovodní a odpadní potrubí, spojování pozinkovaných ocelových trubek, ohýbání a pájení Cu potrubí a fitinek a svařování plastů. Po ukončení všech prací měli soutěžící za úkol spojení těchto tří druhů materiálu dohromady a poté proběhla tlaková zkouška těsnosti.

Součástí soutěže byla i teoretická část, kde se prověřily znalosti soutěžících formou testu (100 otázek). V průběhu soutěže se naši žáci dopustili drobných chyb, a tak jsme s napětím čekali na výsledné hodnocení, které pro nás nemohlo dopadnout lépe.

Naši reprezentanti opanovali první dvě místa v pořadí František Moravec (699 bodů), Štěpán Krejcha (673 bodů). Další soutěžící byli s velkým odstupem zpět. Samozřejmě jsme se tak jako škola stali i celkovými vítězi v kategorii družstev.

Do celostátního finále, které se bude konat začátkem března v Brně, postupuje František Moravec, s třetím nejvyšším součtem bodů ze všech vítězů krajských kol. K naší velké radosti se do finále kvalifikoval i náš druhý soutěžící Štěpán Krejcha. Oběma gratulujeme a budeme jim držet palce, aby ve finále soutěže uspěl co nejlépe. Gratulace a poděkování patří též všem vyučujícím, Ing. Blažkové a UOV Sládkovi, Frolíkovi a Černému, kteří se na jejich přípravě podíleli.

Fotogalerie

Automechanik ve finále

Poprvé v historii školy se náš žák probojoval do celostátního finále soutěže „Automechanik Junior 2022“, které se konalo 19. – 21. 4. 2022 v Servis Training Center ŠKODA AUTO a. s. v Kosmonosech. Soutěže se zúčastnili vždy dva nejlepší ze 14 krajských kol. Konkurence byla tedy veliká. Naši školu reprezentoval žák Jakub Vacík ze třídy MVI 3.

Soutěž se skládala se z 14 praktických úkolů po 15 bodech, na který měli soutěžící 15 minut. Poté pokračovala poznávací částí – 7 stanovišť po 15 bodech a teoretická část, kde bylo možno získat 105 bodů.

O stupně vítězů se rozdělili žáci z Kopřivnice (331 bodů), z Roudnice nad Labem (330 bodů) a z Prahy (328 bodů). Náš žák se umístil na krásném 10. místě (295 bodů). První tři vyhlášení si odnesli pro svou školu i pro sebe hodnotné ceny věnované sponzory soutěže. Ostatní soutěžící si odnesli drobné dárky.

Pro naši školu byla již účast v celostátním kole obrovským úspěchem, který byl podtrhnut 10. místem našeho žáka. Poděkování patří nejenom Jakubovi Vacíkovi za skvělou reprezentaci a propagaci naší školy, ale i Martinovi Vlčkovi, Romanu Markovi, Martinu Vrábelovi a Jaroslavu Vorlovi, učitelům odborného výcviku, kteří zajišťovali přípravu.

Vítězství instalatéra v celostátní soutěži

Do celostátního finále soutěže „Učeň instalatér 2022“, které se konalo 19.– 21. 4. 2022 v Brně v rámci Stavebního veletrhu, se probojovali tentokrát oba naši žáci. Lukáš Janský a Matěj Hladík ze třídy MVI3. Lukáš postupoval do finále z 2 místa a Matěj z 23 místa. Odjížděli jsme s nemalými ambicemi.

Soutěž měla jako vždy rychlý spád a vzhledem k složitosti úkolů, jsme byli velice napjati, jak si naši žáci povedou. Navíc Lukáš Janský reprezentoval naši školu ještě 22. 4. 2022 ve finále „Vědomostní olympiády instalatérů 2022“, která měla také finále v Brně.

Slavnostní vyhlášení začalo v pátek 22. 4. 2022 okolo poledne, a jako první se vyhlašovala soutěž družstev. První úspěch byl na světě - 3. místo.

V jednotlivcích se umístil Matěj Hladík na 12. místě a Lukáš dokonce na 5. místě.

Nakonec bylo vyhlášeno finále „Vědomostní olympiády instalatérů 2022“ a Lukáš Janský tuto soutěž VYHRÁL. Zodpověděl všech 60 otázek správně v čase 4:23 min.

Medailisté i ostatní v pořadí si odnesli ceny věnované sponzory soutěže.

Na přípravě žáků se velkou měrou podílela učitelka odborných předmětů Ing. Vladimíra Blažková a učitelé odborného výcviku Lubomír Sládek, Petr Frolík a Michal Černý.

Najdete nás také na sociálních sítích

Máme nejlepšího automechanika v Středočeském kraji

Již podruhé naše škola pořádala krajské kolo soutěže Automechanik Junior 2022 pro žáky studující obor automechanik. Soutěže se zúčastnilo 11 ze 14 škol Středočeského kraje, kde se tento obor vyučuje.

Naši školu reprezentoval žák Jakub Vacík ze třídy MVI 3.

Přípravě na soutěž jsme opět věnovali maximální pozornost, jak v praktické, tak i teoretické části ve spolupráci se školou. Dvojice učitelů odborného výcviku Martin Vlček s Romanem Markem se Jakubovi maximálně věnovala.

Soutěž začala 9. 3. 2022 ráno testem teoretických znalostí na počítači. Úkolem soutěžících bylo správně odpovědět na 110 otázek, na které měli 55 minut. Hodnocena byla každá správná odpověď.

Poté pokračovala soutěž praktickou částí. Soutěžící měli za úkol na každém z jedenácti pracovišť určit 10 předmětů a předvést svoje praktické dovednosti na úkolu. Časový limit na tuto část byl 25 minut a bodové hodnocení za každé stanoviště 30 bodů.

Již po teoretické části se Jakub nacházel mezi prvními třemi soutěžícími a jeho průběžné výsledky ukazovaly, že bude bojovat o příčky nejvyšší. S napětím jsme očekávali, jak soutěž dopadne.

Jakub projevil vynikající znalosti ve všech úlohách, což nám potvrdili i vedoucí jednotlivých pracovišť, a po zásluze s velkým náskokem zvítězil. Celkem nasbíral 384 bodů. Na druhém místě se umístil žák ze SOU a SOŠ dopravní Čáslav se ziskem 340 bodů a oba postupují do celostátního finále, které se koná ve druhé polovině dubna v Mladé Boleslavi.

Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny věnované jednotlivými školami a sponzory soutěže. Soutěž byla všemi účastníky hodnocena velice kladně. Chtěl bych poděkovat kolegům za pomoc při organizaci soutěže, ale i našemu reprezentantu Jakubovi Vacíkovi za reprezentaci naší školy a popřát mu hodně úspěchů v celostátním finále.

Zároveň děkujeme sponzorům za věnování věcných cen a propagačních předmětů pro soutěžící.

Jakuba budeme připravovat na celostátní finále, aby dopadl co nejlépe.


Instalatéři opět nejlepší v kraji a oba postupují do finále

Dne 27. 1. 2022 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže „Učeň instalatér 2022“. Tato soutěž je pořádána pro žáky oboru instalatér. Letos se konalo krajské kolo v SOŠ a SOU stavební v Kolíně. Naši školu reprezentovali žáci ze třídy I3 Lukáš Janský a Matěj Hladík.

Soutěžní úkol byl jako vždy komplexní - tentokrát se jednalo o montáž závěsného WC a osazení tlačítek, montáž umyvadla včetně stojánkové baterie a připojení na vodovodní a odpadní potrubí, spojování pozinkovaných ocelových trubek, ohýbání a pájení Cu potrubí a fitinek a svařování plastů. Po ukončení všech prací měli soutěžící za úkol spojení těchto tří druhů materiálu dohromady a poté proběhla tlaková zkouška těsnosti.

Součástí soutěže byla i teoretická část, kde se prověřily znalosti soutěžících formou testu (100 otázek). V průběhu soutěže se naši žáci dopustili drobných chyb, a tak jsme s napětím čekali na výsledné hodnocení, které pro nás nemohlo dopadnout lépe.

Naši reprezentanti opanovali první dvě místa v pořadí Lukáš Janský (756 bodů), Matěj Hladík (584 bodů). Další soutěžící byli s velkým odstupem zpět. Samozřejmě jsme se tak jako škola stali i celkovými vítězi v kategorii družstev.

Do celostátního finále, které se bude konat ve druhé polovině dubna v Brně, postupuje Lukáš Janský, s druhým nejvyšším součtem bodů ze všech vítězů krajských kol. Toto umístění naše škola nezaznamenala za dobu své existence. K naší velké radosti se do finále kvalifikoval i náš druhý soutěžící Matěj Hladík. Oběma gratulujeme a budeme jim držet palce, aby ve finále soutěže uspěl co nejlépe. Gratulace a poděkování patří též všem vyučujícím, Ing. Blažkové a UOV Sládkovi, Frolíkovi a Černému, kteří se na jejich přípravě podíleli.

Fotogalerie

Máme co slavit!!!

V úterý 14. 9. 2021 se areál naší školy naplnil nejen slavnostní náladou, ale i mnoha významnými návštěvníky. U příležitosti úspěšného zakončení tří velkých projektů nás mimo jiné navštívili radní Středočeského kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák a radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milan Vácha. Doprovázeli je nejen další představitelé Středočeského kraje, ale i zástupci firem, které se na realizaci projektů podílely. V letech 2019 – 2021 získala naše škola investice za 120 milionů korun, takže bylo co slavit. Jsme jednou z nejmoderněji vybavených škol Středočeského kraje!!!

A co u nás nyní můžete vidět?

Nejen nově zateplené budovy vybavené rekuperací odpadního tepla a moderním LED osvětlením, ale především ty nejmodernější technologie využívané při výuce.

Nové Hasičské výcvikové centrum vybavené dokonce i zakouřovacím výcvikovým klecovým polygonem, dýchací technikou, vyprošťovacími sadami, motorovými stříkačkami, čerpadly, přívěsem pro hašení, výcvikovými motorovými čluny a rafty.

Nově vybavené dílny oboru Obráběč kovů s nejmodernějšími CNC centry a s novými univerzálními soustruhy a frézkami.

Dílny oboru Instalatér vybavené tréninkovým centrem s interaktivními rozebíratelnými sestavami.

Nových technologií se dočkalo i pracoviště pro výuku robotizace a automatizace, vznikly dvě nové počítačové učebny pro výuku odborných předmětů a Měřící a zkušební laboratoř pro výuku strojírenských předmětů. Učebna základů přírodních věd byla vybavena nejen moderními výukovými sadami, ale i 30 tablety.

Chcete vidět, jak to u nás vypadalo? Podívejte se na reportáž ze slavnostního předávání a do fotogalerie.

Projekt Rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů dokončen!

V srpnu 2020 byla dokončena realizace projektu SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů. Celkový rozpočet projektu spolufinancovaného Evropskou unií činil neuvěřitelných 59 244 086,64 Kč. Nyní mohou naši žáci využívat všechny jeho výstupy, které nás řadí mezi nejmoderněji vybavené školy v celém Středočeském kraji.

Bylo zřízeno zcela nové Požární výcvikové středisko pro obor Požární ochrana vybavené moderními technologiemi včetně zakouřovacího výcvikového klecového polygonu a dýchací techniky s možností její dekontaminace, údržby, zkoušek a plnění. Středisko je vybaveno např. i vyprošťovacími sadami, motorovými stříkačkami, plovoucími čerpadly, kalovými čerpadly či přívěsem pro hašení. Žáci mají k dispozici i výcvikový motorový člun a rafty, suché obleky a další vodácké vybavení pro výcvik na vodě. Samozřejmostí jsou i nové zásahové obleky a přilby. Vznikly i malá tělocvična vybavená nekonečným žebříkem, kladivem a ručním rotopedem pro simulaci fyzické zátěže a nová učebna pro výuku teorie.

Stavebně byly upraveny a dílny odborného výcviku pro obor Instalatér. Byla zakoupena integrovaná výuková sestava složená z jednotlivých výukových modelů různých instalatérských zařízení a systémů. Instalováno bylo i tréninkové centrum praktických znalostí obsahující interaktivní rozebíratelné sestavy. Nově byly dovybaveny také dílny Autoklempířů a Autoelektrikářů.

Nových technologií se dočkalo i pracoviště pro výuku robotizace a automatizace, kde nyní žáci oboru Mechanik elektrotechnik mohou využívat i školící buňku s 6osým robotickým manipulátorem, robotizovanou linku MPS, či nové prvky na pracovištích elektropneumatiky, regulace nebo pohonů.

Vznikly dvě nové počítačové učebny - jedna určená pouze pro odborné předměty elektro oborů a jedna pro obory strojní. Vybaveny jsou i specializovaným softwarem např. pro technické kreslení.

Na úseku teoretického vyučování vznikly Měřící a zkušební laboratoř pro výuku strojírenských předmětů a učebna Základů přírodních věd, která je vybavena výukovými sadami pro názornou výuku fyzikálních jevů.

Nedílnou součástí celého projektu byla i modernizace vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a v neposlední řadě i bezbariérové úpravy včetně instalace výtahu, invalidní plošiny a nájezdové rampy, které zajistily bezbariérovost budovy školy.

Příprava a realizace celého projektu trvaly více než 3 roky a byly pro nás všechny velmi náročné, ale věříme, že všechna investovaná energie a čas, který jsme projektu věnovali, se vyplatily a že ty nejmodernější technologie, které jsme díky projektu získali, budou dělat radost nejen vyučujícím, ale i našim žákům.

Soutěž instalatérů

Přihlásili jsme se do 11. ročníku mezinárodní instalatérské soutěže o putovní pohár v Sušici.

Více informací o soutěži naleznete na Facebookovém profilu soutěže.

Instalatéři opět nejlepší v kraji (aneb postupujeme do celostátního finále)

Dne 15. 1. 2019 jsme se zúčastnili krajského kola 22. ročníku soutěže „Učeň instalatér 2019“. Tato soutěž je pořádána pro žáky oboru instalatér. Zajímavostí letošního ročníku bylo to, že se na jednom místě konalo krajské kolo společně pro Středočeský kraj, Liberecký kraj a Prahu. Naši školu reprezentovali žáci ze třídy I3 Kryštof Vaněk a Milan Boháč.

Soutěžní úkol byl jako vždy komplexní - tentokrát se jednalo o montáž závěsného WC a osazení tlačítek, montáž umyvadla včetně stojánkové baterie a připojení na vodovodní a odpadní potrubí, ohýbání a lisování ocelových trubek, ohýbání a pájení Cu potrubí a fitinek a svařování plastů. Po ukončení všech prací měli soutěžící za úkol spojení těchto tří druhů materiálu dohromady a poté proběhla tlaková zkouška těsnosti.

Součástí soutěže byla i teoretická část, kde se prověřily znalosti soutěžících formou testu (100 otázek). V průběhu soutěže se naši žáci dopustili drobných chyb, a tak jsme s napětím čekali na výsledné hodnocení, které pro nás nemohlo dopadnout lépe.

Naši reprezentanti opanovali první dvě místa v pořadí Kryštof Vaněk (551 bodů), Milan Boháč (536 bodů). Na třetím místě se umístil Filip Pekárek ze SOU Hubálov (493 bodů). Samozřejmě jsme se tak jako škola stali i celkovými vítězi v kategorii družstev.

Do celostátního finále, které se bude konat koncem února v Brně, postupuje Kryštof Vaněk, kterému gratulujeme a budeme mu držet palce, aby v soutěži uspěl co nejlépe. Gratulace samozřejmě patří i našemu druhému reprezentantovi a všem vyučujícím, kteří se na jejich přípravě podíleli.

Nový přírůstek do rodiny našich cvičných automobilů (aneb máme nový Hyundai i30)

6. prosince 2018 jsme se v sídle společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) v Nošovicích zúčastnili slavnostního převzetí symbolických klíčků od vozidla Hyundai i30. Neformální přijetí v sídle firmy bylo završeno slavnostním aktem, kterého se za naši školu zúčastnili zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jan Brož a učitel odborného výcviku Automechanik Martin Vlček.

Generální manažer Oddělení lidských zdrojů Jiří Havlín představil všem zúčastněným firmu HMMC a pak již nastal okamžik, kvůli kterému jsme se do Nošovic vydali.

Slavnostní podpis smlouvy a předání klíčků od vozidla Hyundai i30.

Zajímavá byla i následující prohlídka výrobního provozu – během asi hodinové projížďky návštěvnickým vláčkem jsme si prohlédli lisovnu, montovnu převodovek, svařovnu a finální montovnu vozidel.

Nejdůležitější ale je, že darované vozidlo nyní již parkuje v našich dílnách a slouží nám v hodinách odborného výcviku stejně dobře jako třeba Škoda Scout 4x4, kterou jsme si přivezli na podzim 2016 z Mladé Boleslavi.

A na tomto místě je třeba poděkovat nejen společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. za to, že si z žádostí mnoha škol, které mají o výuková vozidla zájem, vybrala i tu naši, ale i těm zaměstnancům naší školy, kteří z vlastní iniciativy zjistili podmínky, za kterých firma vozidla do výuky daruje, a vyplnili a odeslali žádost. Právě díky nim stojí nový Hyundai i30 v našich dílnách.

Finále Robosoutěže 2018 – mohlo to být lepší, ale…

Do finále letošního jubilejního desátého ročníku Robosoutěž, které se konalo 14. 12. 2018, jsme postoupili z poměrně silného předkola, kdy dva týmy postoupily umístěním na 4. a 5. místě a tým Punčáčci (žáci 1. ročníku) postoupil udělením divoké karty.

Počínání jednotlivých týmů ve čtyřech předkolech dávalo tušit, že se ve finále utká asi 15 silných týmů středoškoláků a několik velmi dobrých týmů univerzitních. Skutečnost ale byla taková, že těch kvalitních týmů bylo nakonec nejméně 25.

Zadání úlohy pro finálové jízdy bohužel nahrávalo spíše týmům, které zvolily taktiku zkoumání prostoru a vytváření vnitřní mapy. Týmy, které využívaly „duchy“ ve svůj prospěch – a mezi jsme patřili i my – měly ve finále smůlu. Duchové, kteří brali životy, byli totiž rozestavěni přímo vražedným způsobem a udělat víc než dvacet bodů byl opravdu velký problém. Dvěma našim týmům jen o pár bodů unikl postup mezi nejlepší šestnáctku. Tým Krtečkovo auto (alias Lukáš Zoul, Jan Hájek a Lukáš Venzl) do finále s přehledem postoupil, ale bohužel velice záhy narazil na nejlepší tým celé soutěže, který ho poslal domů. Přesto však tito naši reprezentanti skončili na skvělém devátém místě.

Neslavili jsme sice takové úspěchy jako v minulých letech, ale úroveň soutěže i soutěžících stoupá. Letos bylo přihlášeno 152 středoškolských týmů z celkově rekordního počtu 67 středních škol z celé České republiky a k tomu je třeba připočítat ještě týmy studentů Fakulty elektrotechniky ČVUT.

Naši reprezentanti se sice vrátili poněkud zklamaní, ale je třeba si uvědomit, že daleko za nimi skončily například všechny týmy z takových škol, jako jsou Gymnázium Jana Keplera, Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná, Střední průmyslová škola v Panské, Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO a.s., Gymnázium Kladno, Gymnázium Botičská, Gymnázium Arabská, Prague British International School či Nový PORG. Nemáme se tedy za co stydět.

Stále patříme do nejlepší desítky škol v celé historii soutěže a to nás zavazuje pokoušet štěstí i v dalším ročníku. Všem účastníkům patří veliký dík a i příští rok budeme držet palce.

Fotogalerie

Robosoutěž 2018 – 3 týmy postupují do finále

První kvalifikační kolo Robosoutěže 2018 se konalo 20. 11. 2018. Soutěže, kterou pořádá ČVUT Praha, se za naši školu zúčastnily 4 tříčlenné týmy žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Letošní prváky reprezentovali žáci Jan Cingr a Jan Harigal (pod názvem týmu Punčáčci), 2. ročník zastupovali Kamil Burger, Lukáš Odlas a Matěj Kopecký (Hodný, zlý a ošklivý), tým 3. ročníku tvořili Lukáš Zoul, Jan Hájek a Martin Novák (Krtečkovo auto) a letošní maturanty reprezentovali Jakub Koňas, Luděk Ševčík a Radek Chaloupka (Hatátitlá). I tentokrát se v Praze setkali s velkou konkurencí, neboť do tohoto předkola se přihlásilo celkem 38 týmů z celé České republiky.

Úkolem žáků bylo sestavit a naprogramovat robota tak, aby projel co nejvíc polí hrací plochy, aniž by se střetl s cizím objektem, tzv. „duchem“, který při dotyku robotovi sebral jeden ze tří životů. Naše týmy byly velice dobře připraveny, což se projevilo tím, že ve všech jízdách získávaly minimálně 35 bodů ze 40. Dokázaly dokonce využít „ducha“ coby svého spojence a úmyslným nárazem do něj se vracely na start a volily jiný program, který poslal jejich roboty do zatím neprojetých míst.

A jak vše dopadlo? Tři týmy ze čtyř se probojovaly do finále, a tak ani letos nebude mít žádná střední škola mít ve finále početnější zastoupení. Pouze „smolaři“, tým Hodný, zlý a ošklivý, vinou chyby senzoru do finále nepostoupili.

Ve finále, které se koná 14. 12. 2018, se tedy můžeme těšit na souboje našich postupujících týmů „Krtečkovo auto“, „Hatátitlá“ a „Punčáčci“, kteří se setkají s nejlepšími týmy ostatních tří předkol a s týmy studentů Fakulty elektrotechniky ČVUT Praha. Za to opět děkujeme nejen všem reprezentantům naší školy, ale především Ing. Peteru Podobovi, který se přípravě soutěžících věnuje nejen ve výuce a v kroužku robotizace, ale i ve svém volném čase. Díky.

A 14. prosince nám držte palce!

Žáci oboru Mechanik elektrotechnik opět na stupních vítězů

I v letošním školním roce 2018/2019 jsme v celostátní soutěži v Českých Budějovicích, která se každoročně koná při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ a je zaměřena na porovnání odborných dovedností žáků studujících v elektro oborech, byli úspěšní. Tentokrát jsme se ve dnech 7. – 9. 11. 2018 zúčastnili tří kategorií této soutěže a hned ve dvou z nich jsme se dostali na stupně vítězů a jen jednou jsme zůstali těsně pod nimi!

V kategorii Zapojení bytové elektroinstalace se na bronzový stupínek postavil Lukáš Odlas, absolvent oboru Elektrikář a nyní žák 2. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, který nakonec po skvělém výkonu zvítězil v kategorii Slaboproudá elektrotechnika. V konkurenci ostatních se neztratil ani Michal Paul, žák 4. ročníku Mechanik elektrotechnik, který v kategorii Zapojení točivých strojů skončil na 4. místě.

Úspěšným žákům blahopřejeme k vítězství v celostátní konkurenci a děkujeme i jejich pedagogům Mgr. Jiřímu Kaňkovi, Ing. Peteru Podobovi, Jaromíru Taubrovi a Pavlu Krobovi, kteří se nemalou měrou na tomto úspěchu podíleli.

Instalatéři na bedně

Ve dnech 2. – 3. 10. 2018 se v Brně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu konalo regionální kolo soutěže Cechu instalatérů pro žáky středních škol. Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku oboru Instalatér Milan Boháč a Kryštof Vaněk.

Během soutěže se potvrdilo, že úsilí, které přípravě na soutěž společně se svými učiteli věnovali, se vyplatilo. V teoretické části získali 38 bodů ze 40 možných a celou soutěž vedli. Ani v praktické části, ve které instalovali zařizovací předměty a otopnou soustavu, se neztratili.

Celkovým ziskem 201 bodů skončili na skvělém 3. místě a odnesli si hodnotné ceny věnované sponzory soutěže. Našim reprezentantům gratulujeme a děkujeme jejich učitelům, kteří je připravovali na úseku teoretické i praktické výuky.

Bramboroví instalatéři

Jedno z regionálních kol každoroční soutěže pořádané Cechem Instalatérů pro obor Instalatér se konalo 22. – 23. 3. 2018 v Olomouci.

Naši školu reprezentovali jako družstvo žáci druhého ročníku oboru instalatér Pavel Flídr a Tomáš Zíma.

Přípravě na soutěž jsme opět věnovali maximální pozornost, jak v praktické, tak i v teoretické části. UOV p. Sládek a učitelka odborných předmětů Ing. Blažková se žákům věnovali s maximálním úsilím.

Soutěž začala teoretickou částí, na kterou měli soutěžící 50 minut. Obsahovala 50 testových otázek. Naše družstvo si vedlo výborně a obsadilo druhé místo se ziskem 36 bodů.

V praktické části, která byla rozdělena do dvou dnů, se jednalo o instalaci zařizovacích předmětů a otopné soustavy na pracovní panel. Povzbuzeni výsledkem v teoretické části jsme hleděli optimisticky k celkovým výsledkům. A nevedli jsme si špatně, ale jediné přehlédnutí v technické dokumentaci mělo za následek fatální chybu v zapojení topení a stržené body nás stály medailové umístění. Se ziskem 181 bodů jsme skončili na čtvrtém místě. Zvítězilo družstvo z Havířova, které získalo 212 bodů.

Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny věnované sponzory soutěže. Soutěž byla hodnocena všemi účastníky velice kladně a děkujeme nejen jejím organizátorům, ale i našim reprezentantům a učitelům, kteří je připravovali na úseku teoretické i praktické výuky.

Fotogalerie

3. ročník soutěže AUTOBOT je za námi. A vítězství se po roční přestávce vrátilo opět k nám

3. ročník soutěže v programování robotů ze stavebnic LEGO MINSTORMS pro žáky středních škol zaměřených na automatizaci a robotizaci se konal na naší škole dne 20. 3. 2018. A zájem byl tentokrát velký. Nakonec se ve finále objevilo 16 týmů z 6 středních škol z celé republiky. Které školy se tento rok účastnily?

 • Gymnázium Jana Keplera, Praha
 • Gymnázium Kladno
 • SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
 • SPŠ a VOŠ, Kladno
 • SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., Most
 • VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha

A kdo zvítězil? Ačkoliv v některých jízdách byly výsledky těsné, jeden tým vynikal od samého začátku. Vítězství zůstalo tentokrát u nás doma díky týmu, pod jehož názvem Voltage se skrývali žáci třídy MET 2 Lukáš Zoul a Lukáš Venzl. Na stupně vítězů se postavil i další náš tým Kappa tvořený žáky třídy MET 1 Kamilem Burgerem a Pavlem Součkem. Úspěšnou trojici doplňovali reprezentanti SSŠMEP Most Lenka Bartušková a Daniel Čirip vystupující pod sympatickým jménem Papuánská ještěrka.

A že by Vás zajímali další podrobnosti? A že byste chtěli vědět, jaké bylo pořadí na dalších místech? A co nějaké fotky? Tak si počkejte, článek bude v nejbližších dnech aktualizován.

Automechanici opět na stupních vítězů

Krajské kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR pro žáky studující obor automechanik se tento rok konalo dne 7. 2. 2018 v SOU Hubálov. Soutěže se zúčastnily téměř všechny školy Středočeského kraje, které obor Automechanik nabízejí.

Reprezentantem naší školy se stal žák Lukáš Týnovský ze třídy MMV 3. Přípravě na soutěž jsme opět věnovali maximální pozornost jak v praktické, tak i teoretické části. Učitelé odborného výcviku p. Dobrý, p. Marek i p. Vlček se Lukášovi věnovali s maximálním úsilím.

Samotná soutěž byla dosti náročná. Skládala se z 10 úkolů, z nichž každý měl 3 části – teoretickou, poznávací a praktickou. Za každou teoretickou a poznávací část mohli soutěžící získat maximálně 10 bodů, za každou praktickou část maximálně 20 bodů.

Již průběžné výsledky ukazovali, že bude záležet na každém bodíku. V polovině soutěže se Lukáš pohyboval zhruba ve středu startovního pole. Závěr mu ale vyšel a celkově se s 318 body umístil na krásném 3. místě. Po roce jsme tak opět postavili na stupně vítězů.

Slabinou Lukáše byly testy z teorie, kde na první v pořadí ztrácel 1 – 2 body v každém úkolu. V ostatních částech soutěže sbíral Lukáš téměř maximální hodnocení.

Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny věnované jednotlivými školami, krajským úřadem i dalšími sponzory soutěže. Soutěž byla všemi účastníky hodnocena velice kladně a my děkujeme nejen jejím organizátorům, ale i našim reprezentantům a učitelům, kteří je připravovali na úseku teoretické i praktické výuky.

44 aneb jak jsme se stali nejúspěšnější školou Česka

Naše 4. účast v Robosoutěži, 4 předkola, 4 týmy, 4 postupy

Čtyři listopadové dny byly na Fakultě elektrotechniky ČVUT Praha opět věnovány vyřazovacím předkolům Robosoutěže, soutěže z oblasti robotizace, která je určena nejen studentům této vysoké školy, ale i tříčlenným středoškolským týmům z celé ČR. My jsme se jí zúčastnili již počtvrté za sebou.

Tentokrát jsme do boje vyslali hned 4 týmy, které se na soutěž opět připravovaly pod vedením Ing. Petera Podoby.

Zadání letošního ročníku bylo podle názorů všech zúčastněných nejtěžší v historii soutěže. Cílem úlohy totiž bylo sestavit a naprogramovat robot tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth atd.) sebral co nejvíce barevných míčků ze soutěžní plochy (hřiště) a umístil je jakýmkoliv způsobem do správných barevných oblastí „terče“. Již průběh 1. předkola dal všem pesimistům za pravdu. Z 28 zúčastněných středoškolských týmů jich 17 nezískalo ani bod.

A jak jsme dopadli my? Tajně jsme doufali, že by snad alespoň jeden z našich týmů mohl postoupit do finále. A jaká je realita? Do finále postupují týmy:

 • Krtečkovo auto (alias Lukáš Zoul, Jan Hájek a Martin Čermák, kteří se stali absolutními vítězi 4. předkola)
 • Hodný, zlý a ošklivá (alias Kamil Burgr, Matěj Kopecký a Jakub Galocz)
 • Theese Nuts (alias Lukáš Venzel, Jonáš Liebzeit a Ondřej Čermák)
 • Hatátitlá (alias Jakub Koňas, Luděk Ševčík a Radek Chaloupka)
 • VŠICHNI POSTUPUJEME DO FINÁLE!!! Tak nám držte 15. prosince palce!

  Jsme jedinou školou, která bude mít ve finále čtyřnásobné zastoupení. Za to děkujeme nejen všem reprezentantům naší školy, ale především Ing. Peteru Podobovi, který se přípravě soutěžících věnuje nejen ve výuce a v kroužku robotizace, ale i ve svém volném čase. Díky.

Úspěšné setkání s žáky budoucích 1. ročníků a jejich blízkými

V sobotu 10. 6. 2017 jsme měli konečně možnost seznámit se s většinou žáků budoucích 1. ročníků a jejich nejbližšími. Počasí nám přálo, takže se nás sešlo opravdu hodně. V areálu našeho Domova mládeže GDM Sítná jsme společně absolvovali seznamovací dopoledne plné soutěží, seznamování, přetahování lanem, opékání vuřtů a dobrot od našich kuchařek. Nejdůležitější ovšem bylo, že jsme měli možnost poznat se navzájem. Naši budoucí žáci i jejich blízcí se seznámili s budoucími učiteli, učiteli odborného výcviku, vedením školy i našimi dalšími spolupracovníky. A i díky hezkému počasí jsme si setkání všichni užili.

A co všechno jsme zažili? Soutěžili jsme, jezdili jsme na čtyřkolkách, seznamovali se, přetahovali se lanem, opékali vuřty, odpovídali na zvědavé otázky, smáli se, ochutnávali výrobky školní kuchyně. Žáci budoucích tříd prokazovali v různých disciplínách své znalosti, šikovnost i schopnost spolupracovat. A kdo se stal vítězem soutěžního klání? Na prvním místě se shodným počtem bodů nakonec umístily 2 třídy – PO 1 (budoucí hasiči) a AEO 1 (budoucí autoelektrikáři a obráběči kovů). Posledně jmenovaní vyhráli i soutěž tříd v přetahování lanem, takže se stali absolutními vítězi dne. Gratulujeme.

A co nejvíce potěšilo nás? Že přišlo více než 280 návštěvníků. Že většina z nich se bavila a zůstala až do konce. Že se jim naše setkání líbilo. Že se s námi loučili s úsměvem na rtech. A že pedagogický sbor v přetahování lanem po dramatickém boji a na pokraji svých sil porazil vítěznou třídu AEO 1.

Fotogalerie

Zase jsme byli v Paříži …

V letošním školním roce jsme ve dnech 17. – 23. května po roční pauze opět navštívili Francii. Výměnné pobyty s francouzským lyceem Jean Maceé z Vitry sur Seine (předměstí Paříže) mají na naší škole již dlouholetou tradici, protože naše partnertsví trvá již přes 30 let.

Naši studenti se seznámili nejen s francouzskou historií a architektonickými památkami, ale měli možnost poznat i současné dění a život ve Francii. Program zájezdu byl velice bohatý. Hned po příjezdu jsme navštívili největší dominantu Paříže – Eiffelovu věž. Z jejího vrcholu nás všechny okouzlil nádherný pohled na sluncem zalitou Paříž. Poté jsme se přesunuli do nedaleké Invalidovny (vojenského muzea), kde je hrobka Napoleona Bonaparte.

V následujících dnech jsme si prohlédli další významné památky Paříže a jejího okolí – palác Louvre, gotický chrám Notre-Dame, baziliku Sacré-Coeur a malebné náměstí malířů Place de Tertre, proslulý bulvár Champs Elyssees, Vítězný oblouk, zámek Versailles s překrásnými zahradami a zpívajícími fontánami i moderní čtvrť Le Défence. Nezapomenutelná projížďka lodí po řece Seině byla připomínkou míst, které jsme již poznali.

Pobyt ve Francii nebyl jen turistickou záležitostí, všichni jsme se zúčastnili i několika kulturních a sportovních akcí. Během pobytu studenti viděli multifunkční sportovní arénu Stade de France, která se nachází na předměstí Paříže. Velkým zážitkem bylo přátelské hokejové utkání žáků školy a našich francouzských přátel. Zápas se konal z důvodu oslav 40. výročí otevření stadionu ve Vitry. Na tuto sportovní akci přijeli i veteráni kladenského hokeje. Naši žáci i hokejové legendy v přátelských zápasech potvrdili úspěšnost tohoto sportovního odvětví v Česku.

Domů jsme si přivezli mnoho zážitků a suvenýrů. A už se těšíme na příští návštěvu.

Fotogalerie

Automechanici těsně za stupni vítězů

Krajské kolo každoroční soutěže Automechanik Junior pro žáky studující obor Automechanik se tentokrát konalo v Čáslavi dne 14. 3. 2017 a pořádala jej SOŠ a SOU dopravní Čáslav. Soutěže se zúčastnilo deset škol ze Středočeského kraje, které vyučují obor Automechanik. Dle pravidel mohly školy poslat do soutěže jednoho nebo dva soutěžící podle toho, jaký mají počet žáků ve třetím ročníku. Podmínku pro možnost nasazení dvou žáků –30 a více žáků ve 3. ročníku oboru automechanik – jsme splnili pouze my a SOU a SOŠ Nymburk.

Rozhodli jsme se využít této možnosti a kromě žáka 3. ročníku Dominika Moravce ze třídy MMV 3 nás odjel reprezentovat i žák 2. ročníku Lukáš Týnovský ze třídy MMV 2, aby nabral zkušenosti a mohl je využít příští rok. Přípravě na soutěž jsme opět věnovali maximální pozornost jak v praktické, tak i teoretické části.

Vlastní průběh soutěže ukázal, že jsme udělali dobře. Dominik Moravec měl bohužel problémy na stanovišti č. 4 a vzhledem k tomu, že v soutěži záleželo na každém bodíku, svou ztrátu jen těžko doháněl, ale více než dobře jej zastoupil benjamínek soutěže Lukáš Týnovský. Na všech stanovištích dýchal na záda favoritům soutěže z řad starších soupeřů.

Konečné výsledky proto pro nás byly příjemným překvapením, protože Lukáš Týnovský, ačkoliv měřil své síly se soupeři, kteří měli za sebou o rok studia „automechaničiny“ více, obsadil se ziskem 279 bodů krásné 5. místo a za stupni vítězů zaostal o pouhých 5 bodů. Vzhledem k tomu, že nás může reprezentovat i příští rok, je to velice dobrá zpráva. Vítězem se stal žák SOUS Škoda Auto Ml. Boleslav. Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny věnované jak jednotlivými školami, tak i sponzory soutěže.

Soutěž byla všemi účastníky hodnocena velice kladně a my děkujeme nejen jejím organizátorům, ale i našim reprezentantům a učitelům, kteří je připravovali na úseku teoretické i praktické výuky.

Instalatéři opět bodují a postupují do celostátního kola

Jako každoročně jsme se i letos s žáky 3. ročníku oboru Instalatér zúčastnili krajského kola soutěže, kterou tentokrát pořádalo SOU Hubálov. Naši školu reprezentovala dvojice žáků ze třídy I 3 Marek Palivec a Jiří Kopecký.

Organizátor soutěže se postaral i o náplň volného času soutěžících, a ti se tak mohli v předvečer soutěže zúčastnit komentované prohlídky v úpravně vody pro Mladou Boleslav a okolní obce.

Vlastní soutěž se konala 14. 3. 2017 a začala již v 8 hodin, kdy si žáci vylosovali svá pracoviště. A jaká úloha byla letos pro mladé instalatéry připravena? Montáž závěsného WC a osazení tlačítek, montáž umyvadla včetně stojánkové baterie a jeho připojení na vodovodní a odpadní potrubí, ohýbání a svařování ocelových trubek, ohýbání a pájení Cu potrubí a fitinek a svařování plastů. Po ukončení těchto prací měli soutěžící za úkol ještě spojení tří částí z různých druhů materiálů dohromady. Poté proběhla tlaková zkouška, která prověřila těsnost spojů. Součástí soutěže byla i kontrola teoretických znalostí z oblasti BOZP a z oboru instalatér.

Marek Palivec odváděl vyrovnané výkony ve všech částech soutěže, a i proto se umístil na zaslouženém 2. místě a postupuje do celostátního finále. Na Jirku Kopeckého bohužel dolehla nervozita již na prvním stanovišti při práci s ocelí a ta se s ním vlekla po celou dobu soutěž. Se svým šestým místem nebyl moc spokojený, ale i přesto přispěl k tomu, že jsme v pořadí škol obsadili skvělé druhé místo.

Marku Palivcovi gratulujeme a budeme držet palce v celostátním finále.

Naši žáci z oborů elektro opět na stupních vítězů!

I v letošním školním roce 2016/2017 vybojovali naši žáci medaile v celostátní soutěži, která se každoročně koná při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích. Soutěž je zaměřena na porovnání odborných dovedností žáků studujících v elektro oborech. Tentokrát jsme se na stupně vítězů dostali ve dvou kategoriích a v dalších dvou jsme zůstali těsně pod nimi!

V kategorii z oblasti automatizační techniky „Robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS“ jsme po loňském vítězství obsadili krásné 4. místo. V kategorii „Zapojení bytové elektroinstalace“ se na nejvyšší stupínek postavil opět Tomáš Ryba, absolvent oboru Elektrikář a nyní žák 4. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik. Nebyl to však jediný jeho úspěch, svoji účast na této soutěži zakončil 3. místem v kategorii „Slaboproudá elektrotechnika“. Zde jej od vítězství dělily pouze dva body. V konkurenci ostatních se neztratil ani Radek Malý, absolvent oboru Elektrikář a žák 4. ročníku Mechanik elektrotechnik, který v kategorii „Zapojení točivých strojů“ skončil na 6. místě.

Úspěšným žákům blahopřejeme k vítězství v celostátní konkurenci a děkujeme i jejich pedagogům Mgr. Kaňkovi, Ing. Peteru Podobovi, Jaromíru Taubrovi a Pavlu Krobovi, kteří se nemalou měrou na tomto úspěchu podílejí.

Setkání s žáky budoucích 1. ročníků a jejich blízkými

Konečně jsme se dočkali. V sobotu 11. 6. 2016 jsme měli možnost seznámit se s žáky budoucích 1. ročníků a jejich nejbližšími. V areálu našeho Domova mládeže GDM Sítná jsme pro ně uspořádali seznamovací dopoledne plné soutěží, seznamování a dobrot od našich kuchařek. Naši budoucí žáci i jejich blízcí měli možnost poznat se s budoucími učiteli, učiteli odborného výcviku, vedením školy i našimi dalšími spolupracovníky. I přes nepřízeň počasí jsme si setkání všichni užili.

A co všechno jsme dělali? Seznámili jsme se, smáli jsme se, jezdili jsme na čtyřkolkách, přetahovali se lanem, opékali buřty, pokládali a zodpovídali zvídavé otázky, pili malinovku, ochutnávali výrobky školní kuchyně, hledali ztracené sourozence a jen tak mimochodem v průběhu celého dne soutěžili. Budoucí třídy museli prokázat nejen znalosti a šikovnost, ale i schopnost spolupracovat. Napovídali nejen rodiče, ale i někteří neukáznění třídní učitelé. Vlastně vůbec nebylo důležité, kdo nakonec vyhraje, ale vítězové by se jistě urazili, kdybychom se o nich nezmínili. Na prvním místě se shodným počtem bodů nakonec umístily hned 3 třídy – PO 1 (budoucí hasiči), MMV 1 (budoucí automechanici) a OKA 1 (budoucí obráběči kovů a karosáři). Posledně jmenovaní vyhráli i v soutěži v přetahování lanem a teprve nakonec byli poraženi týmem vybraných pedagogů školy.

A co nejvíce potěšilo nás? Že většina z více než 250 návštěvníků neutekla před deštěm a zůstala až do konce. Že na nich nakonec bylo vidět, že nelitují času, který našemu setkání věnovali. Že jsme měli možnost poznat se i jinde než ve škole.

Fotogalerie

Jsme střední roku 2016! Děkujeme.

Stali jsme se nejlépe hodnocenou školou Středočeského kraje.

Děkujeme všem žákům a absolventům naší školy, kteří hlasovali v soutěži Střední roku 2016 a udělali z nás nejoceňovanější školu Středočeského kraje jak podle hodnocení žáků, tak podle hodnocení absolventů.

O co se vlastně jedná? I v letošním roce se všichni žáci a absolventi středních škol z celé České republiky mohli prostřednictvím Facebooku zapojit do hlasování organizovaného portálem StředníRoku.cz. Tento projekt již od roku 2011 zjišťuje kvalitu středních škol v České republice z pohledu studentů a absolventů, kteří důvěrně znají prostředí a kvalitu škol a mohou je tedy asi nejobjektivněji hodnotit.

A co všechno se posuzovalo? Hlasující hodnotili například celkovou spokojenost se školou, zajímavost předmětů, které se na škole vyučují, odbornost vyučujících, možnost zapojení se do projektů školy a i to, jak je škola podle jejich názoru připravila do praxe a jakou mají perspektivu na trhu práce.

Vítězství v obou kategoriích, zejména však v kategorii absolventů, kteří již umí lépe ocenit, co jim škola do života dala, nám udělalo velkou radost. Chápeme ho jako ocenění naší práce, jako důkaz toho, že naše snaha má smysl a že to, co děláme, asi děláme dobře.

Ocenění nám dne 8. 6. 2016 přijeli předat zástupci Asociace studentů a absolventů a zástupkyně firmy McDonald, která nad celou akcí přebrala patronát.

Napsali o nás v Kladenských listech!

Kladenské listy informovaly o proběhlé soutěži Autobot, kterou pořádala naše škola.

Více informací naleznete ve fotoreportáži Kladenských listů:
"V Kladně proběhla soutěž v programování robotů pro týmy středních škol"

Pro žáky středních škol jsme uspořádali I. ročník soutěže AUTOBOT. Skončil úspěchem. Organizace se povedla a stupně vítězů ovládli naši žáci.

1. ročník soutěže v programování robotů ze stavebnic LEGO MINSTORMS, kterou zorganizovala naše škola ve spolupráci se společností Lego Production s.r.o., skončil velkým úspěchem našich žáků, kteří na stupně vítězů nikoho jinéhonepustili.

První místo získal tým Duo Červánek ve složení Radek Hlinovský a Daniel Puchmeltr, kteří se radovali nejen z celkového vítězství, ale i z outdoorových kamer, které za ně získali. Na druhém místě skončil tým Dubai neboli žáci Oldřich Havelka a Dušan Zvonař (obor Mechanik elektrotechnik), kteří si odnesli Hi-Fi sluchátka značky Philips. A na bronzový stupínek vystoupil tým Quatar složený z žáků Adam Krejčí a Tomáš Hnízdil (obor Mechanik elektrotechnik), kteří byli odměněni powerbankami o kapacitě 10 000 mAh.

Soutěže se zúčastnily i týmy ze SPŠ a VOŠ Kladno a SPŠ Panská Praha. Nejlepší z nich, tým Noisy Boy ze SPŠ a VOŠ Kladno ve složení Michal Hladký a Tomáš Trgyňa, se umístil na hezkém 5. – 8. místě.

A co bylo úkolem soutěžících? V souladu se zadaným soutěžním úkolem sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice LEGO MINSTORMS tak, aby se dokázal zúčastnit robotického zápasu SUMO, tzn. aby dokázal co nejrychleji vytlačit soupeře z kruhového zápasiště. Robot přitom musel v soutěži postupovat dle programu samostatně a nesměl být žádným způsobem ovládán.

Hlavním organizátorem soutěže a „trenérem“ našich týmů byl učitel odborných předmětů Ing. Peter Podoba, jemuž patří největší dík. Poděkování patří i společnosti Lego Production s.r.o., která v loňském školním roce v rámci projektu Škola hrou krom jiného vybavila 16 pracovišť žáků právě robotickými stavebnicemi LEGO MINSTORMS, a tím umožnila našim žákům zlepšovat se v rámci předmětu Automatizace v programování.

Fotogalerie

Náš instalatér postoupil do celostátního finále

Dne 2. 3. 2016 pořádala naše škola krajské kolo soutěže „Učeň Instalatér 2016“. Kromě našich žáků do krajského kola postoupili i reprezentanti středních škol z Kolína, Hubálova, Benešova a Dubna.

Všichni účastníci soutěže se museli vypořádat s několika úkoly jak teoretickými, tak praktickými. Čekaly na ně teoretický test i svařování plastů, pájení a lisování mědi, svařování a ohýbání oceli, montáž závěsné mísy a sedátka včetně ovládacího tlačítka, montáž umyvadla včetně instalace stojánkové baterie a odpadní armatury, napojení na rozvod vody a odpadu a provedení zkoušky těsnosti. Nakonec museli soutěžící realizovat i montáž celkové sestavy měď – ocel - plasty a provést tlakovou zkoušku.

Naši školu reprezentovali žáci Petr Kováč a Jaroslav Špatenka ze třídy MVI 3, kteří podali vyrovnané výkony ve všech částech soutěže, a díky tomu se oba dva postavili na stupně vítězů. Petr Kováč obsadil 2 místo a postoupil do celostátního kola, které se bude konat 20. -22. 4. 2016 v Brně. Nezklamal ani Jaroslav Špatenka, který skončil na 3. místě. Vítězem se stal Ondřej Dašek ze SOŠ a SOU stavební Kolín.

Úspěšným reprezentantům školy gratulujeme, děkujeme všem pedagogům, kteří se na jejich přípravě podíleli, a budeme držet palce v celorepublikovém kole.

Fotogalerie

Naši automechanici opět na stupních vítězů

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Automechanik Junior určené pro žáky studující obor automechanik. Krajské kolo se uskutečnilo 25. 1. 2016 v Čáslavi a pořádalo ho SOŠ a SOU dopravní..

Vzhledem k tomu, že v podzimní soutěži Český automechanik náš reprezentant zvítězil,byli jsme sice mírnými favority, přesto jsme ale věnovali praktické i teoretické přípravě našich žákůmaximální pozornost. Do Čáslavi nás nakonec odjeli reprezentovat Milan Sirotek a Vít Chlustina ze třídy MVI 3.

Soutěž samotná byla velmi vyrovnaná a již průběžné výsledky naznačovaly, že bude záležet na každém bodíku. Přesto naši žáci prokázali, že jsou dobře připraveni a umí se na práci soustředit. I přes malé zaváhání na stanovišti č. 5 vystoupil Milan Sirotek opět na stupně vítězů. Skončil třetí a za vítězem zaostal o pouhé 3 body. Vít Chlustina se umístil na velmi dobrém 8. místě a i díky němu jsme v konkurenci škol z celého Středočeského kraje v soutěži družstev skončili na skvělém druhém místě.

Soutěž byla všemi účastníky hodnocena velice kladně a my děkujeme nejen jejím organizátorům, ale i našim reprezentantům a učitelům, kteří je připravovali na úseku teoretické i praktické výuky.

Fotogalerie

Finále Robosoutěže 2015

Jsme 4. nejlepší v republice!

Pátek 18. 12. 2015 byl den „D“ pro tři naše týmy postupující do finále Robosoutěže 2015, kterou už posedmé pořádala FEL ČVUT.

Z 95 škol z celé republiky, které prošly sítem čtyř semifinálových kol, postoupilo do finále 17 středoškolských týmů a celkový počet 33 finálových účastníků doplňovalo16 nejlepších týmů studentů prvního ročníku katedry Řízení a automatizace ČVUT.

Úroveň soutěžících byla o poznání lepší než v semifinálových kolech, přesto všechny naše tři týmy postoupily díky dobrým výsledkům ze dvou rozjížďkových kol mezi 16 nejlepších!

V osmifinálových jízdách náš tým Dubai1 vypadl i při rovnosti bodů, protože soupeř měl víc bodů v jednotlivé jízdě, ale týmy Dubai2 a Dubai3 splnily roli favorita a postoupily do čtvrtfinále mezi osm nejlepších.Tady už se bohužel utkaly samy mezi sebou a do semifinále postoupil věkově starší tým Dubai3.

V boji o postup do finále zvolili kluci po první vyrovnané jízdě (38 – 38 bodů) riskantnější start, který měl zabezpečit 39 bodů v jízdě, ale bohužel měli smůlu, robot si škrtnul o překážku, změnil směr a výsledek 28 bodů rozhodl o naší prohře. Tým ale ukázal srdce bojovníka a to se také cení.

Celkové umístění týmů Dubai3 ve složení Dušan Zvonář, Adam Krejčí a Tomáš Hnízdil (třída MET 4) na 4. místě, týmu Dubai2 ve složení Jakub Koňas, Luděk Ševčík a Michal Paur(třída MET1) na 6. místě a týmu Dubai1 ve složení Tomáš Novohradský, Oldřich Havelka a Michael Veverka(třída MET4) na 8. - 16. místě je pro nás všechny obrovským úspěchem. Žádná jiná škola nedokázala dovést všechny své týmy mezi 16 nejlepších. Příští rok nás čeká těžký úkol – dobýt mety nejvyšší.

Všem soutěžícím k úspěchu blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Poděkování patří ale i jejich učiteli a vedoucímu kroužku automatizace Ing. Peteru Podobovi za čas a nadšení, které věnuje jejich přípravě.

Fotogalerie

Robosoutěž 2015

Postupujeme do celostátního finále!

Čtyři listopadové pátky byly v Zengerově posluchárně na Karlově náměstí věnovány předkolům Robosoutěže 2015, kterou pro středoškolské týmy z celé ČR pořádá Fakulta elektrotechniky ČVUT. Naše škola po úspěchu v Robosoutěži 2014 zúčastnila tří z nich.

Cílem úlohy „Požární zásah“ bylo pomocí magnetu uhasit co nejvíc ohnisek požáru (červené světlo se změní na zelené) a současně nezaložit žádný požár (zelené světlo se změní na červené).

Tým Dubai 1 ve složení Tomáš Novohradský, Oldřich Havelka a Michael Veverka(třída MET4) měl po skvělých úvodních i vyřazovacích jízdách hodně „našlápnuto“ do finálového boje. Jak už to v robotice bývá, vyskytnou se chybičky v ten nejméně vhodný okamžik. V tomto případě to byla chyba lidská – nevhodně zvolený startovací program. Semifinále prohráli o pouhé 2 body z 80 možných. V boji o třetí místo převálcovali soupeře rozdílem třídy. Skvělé třetí místo je posouvá přímo do univerzitního finále. Blahopřejeme.

Tým Dubai 2 ve složení Jakub Koňas, Luděk Ševčík a Michal Paur(třída MET1) měl na první pohled vzhledem ke kvalitě soupeřů situaci snadnější, ovšem je třeba si uvědomit, že se jednalo o žáky prvního ročníku. A opět to bylo skvělé třetí místo s přímým postupem do finále. Také blahopřejeme.

Po těchto úspěších jel tým Dubai 3 ve složení Dušan Zvonář, Adam Krejčí a Tomáš Hnízdil (třída MET 4) už „povinně“ postoupit do finále. Kluci měli výhodu, že mohli pozorovat chyby svých kolegů i jiných týmů a získané poznatky zapracovali do svého robota. Po první jízdě (40 bodů) soupeřům poklesla čelist a kolem týmu se začalo rojit hodně „průmyslových špionů“. Všechny šokoval jejich geniální vynález polohování magnetu. Vyladěný program umožňující rychlou jízdu nedal soupeřům šanci, a i když občas „zlobivé“ UV čidlo poslalo stroj jiným směrem, v pohodě stihli projet celou trať i s rezervou. Konečně jsme se po bronzových pozicích dočkali i pomyslného zlata. K prvnímu místu a samozřejmě k postupu patří týmu poděkování a obrovská gratulace.

Univerzitní finále se koná 18. prosince, utká se v něm šestnáct nejlepších středoškolských týmů s šestnácti nejlepšími týmy studentů prvního ročníku katedry řízení FEL ČVUT.

A kdo například se do finále nepodívá, aneb koho jsme porazili? Gymnázium Kladno, Gymnázium Nový Porg Praha, Mensa gymnázium Praha, Gymnázium Nad Štolou Praha, SPŠST Panská Praha, Arcibiskupské gymnázium Praha, Gymnázium Botičská Praha, Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník… Všem postupujícím držíme palce a přejeme co nejvyšší umístění.

Soutěž Český automechanik 2015

První ročník soutěže Český automechanik 2015 pořádané SOŠ a SOU Nymburk vyhrál náš žák Milan Sirotek ze třídy MVI3. V konkurenci soutěžících z odborných škol z Nymburka, Mladé Boleslavi, Neratovic, Nového Strašecí, Hubálova, Benešova a Čáslavi ukázal, že je velmi dobře připraven pro budoucí profesní život. Gratulujeme jemu i jeho učitelům odborného výcviku.

Více informací se můžete dočíst v Nymburském deníku.

Naši žáci z oborů elektro opět zvítězili!

I v letošním školním roce jsme v celostátní soutěži v Českých Budějovicích, která se každoročně koná při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ a je zaměřena na porovnání odborných dovedností žáků studujících v elektro oborech, byli úspěšní. Tentokrát jsme se ve dnech 21. – 23. 10 2015 zúčastnili čtyř kategorií této soutěže a hned ve dvou z nich jsme vyhráli!

V nové kategorii z oblasti automatizační techniky Robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS zvítězili žáci prvního ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Radek Hlinovský a David Puchmeltra v kategorii Zapojení bytové elektroinstalace se na nejvyšší stupínek postavil Tomáš Ryba, absolvent oboru Elektrikář a nyní žák 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik. V konkurenci ostatních se neztratil ani Radek Malý, absolvent oboru Elektrikář a žák 3. ročníku Mechanik elektrotechnik, který v kategorii Zapojení točivých strojů skončil na 3. místě.

Úspěšným žákům blahopřejeme k vítězství v celostátní konkurenci a děkujeme i jejich pedagogům, kteří se nemalou měrou na tomto úspěchu podílejí.

Výměnná praxe pod Tatrami.

Ve dnech 19. – 24.4.2015 se skupina našich žáků automobilních oborů zúčastnila výměnné praxe v partnerské škole v Kežmaroku na Slovensku. V rámci pobytu se žáci zúčastnili výuky v dílnách školy, zejména ve stanici emisní kontroly vozidel. Součástí programu byla také prohlídka školy a přijetí u ředitele SOŠ Kežmarok.

V rámci poznávání Slovenska se žáci seznámili s městem Kežmarok, relaxovali v termálních lázních Vrbov, absolvovali výlet na Spišský hrad a navštívili Vysoké Tatry.

Akce byla žáky velmi kladně hodnocena.

Fotogalerie

Naši instalatéři opět nejlepší ve Středočeském kraji

Dne 25. 2. 2015 se žáci 3. ročníku oboru Instalatér zúčastnili XVIII. ročníku krajského kola soutěže odborných znalostí ,,Učeň Instalatér 2015“ pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední školou polytechnickou Brno. Krajské kolo se konalo v prostorách SOU a SOŠ stavební Kolín.

Naši školu reprezentovali žáci Jiří Klůc a Roman Farbár ze třídy I 3, kteří se museli vypořádat s několika úkoly, jak teoretickými, tak praktickými. Kromě teoretických testů, které měly elektronickou podobu, je čekaly například i kompletace závěsného systému Geberit – Duofix (montáž závěsné mísy a sedátka včetně ovládacího tlačítka), montáž umyvadla včetně instalace stojánkové baterie a odpadní armatury, napojení na rozvod vody a odpadu a provedení zkoušky těsnosti. Součástí praktické části soutěže byla i práce s mědí (pájení a lisování mědi), práce s PPR (svařování plastů) a práce s ocelí (svařování a ohýbání oceli). Nakonec museli soutěžící realizovat i montáž celkové sestavy měď – ocel - PPR a provést tlakovou zkoušku.

Naši reprezentanti podali vyrovnané výkony ve všech částech soutěže a přesvědčili se, že náročná příprava se vyplácí, neboť dokázali porazit všechny své soupeře. Roman Farbár v krajském kole zvítězil a Jiří Klůc obsadil 2. místo. Díky tomu jsme samozřejmě zvítězili i v kategorii družstev a postupujeme do celorepublikového kola, které se bude konat na jaře tohoto roku v Brně.

Úspěšným reprezentantům školy gratulujeme a děkujeme všem pedagogům, kteří se na jejich přípravě podíleli.

Fotogalerie

Jsme pětihvězdičková škola
Stali jsme se 4. nejlépe hodnocenou školou Středočeského kraje!

Od listopadu 2014 do ledna 2015 se všichni žáci a absolventi středních škol z celé České republiky mohli prostřednictvím Facebooku zapojit do hlasování organizovaného portálem StředníRoku.cz. Tento projekt již od roku 2011 zjišťuje kvalitu středních škol v České republice z pohledu studentů a absolventů, kteří důvěrně znají prostředí a kvalitu škol a mohou je tedy asi nejobjektivněji hodnotit.

A co všechno se posuzuje? Hlasující hodnotí například celkovou spokojenost se školou, zajímavost předmětů, které se na škole vyučují, odbornost vyučujících, možnost zapojení se do projektů školy a i to, jak je škola podle jejich názoru připravila do praxe a jakou mají perspektivu na trhu práce.

Díky hlasování našich žáků a absolventů jsme se dostali mezi jediných 5 středních škol z celého Středočeského kraje, které byly oceněny 5 hvězdičkami, a v rámci kraje jsme skončili na 4. místě. Zároveň jsme se stali nejoblíbenější a nejoceňovanější střední školou v Kladně. Tento skvělý výsledek nám udělal velkou radost, neboť nám potvrdil, že to co děláme, asi děláme dobře. Děkujeme proto všem našim žákům i absolventům, že naši práci takto ocenili.

Naši žáci v Londýně

Ve dnech 1. – 5. 12. 2014 se 30 našich žáků v doprovodu svých učitelů anglického jazyka vydalo na návštěvu adventního Londýna. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, a měli tak možnost zdokonalit se v anglickém jazyce.

Kromě toho je samozřejmě čekala návštěva nejvýznamnějších historických a kulturních památek. Navštívili Westminsterské opactví, Parlament, Buckinghamský palác, Národní galerii, Národní přírodopisné muzeum, Národní vědecké muzeum, Shakespearovo divadlo i pevnost Tower. Viděli i Tower Bridge, vyzkoušeli jízdu London Eye a velké nadšení vyvolala i plavba lodí po řece Temži, čtvrť Soho, vánoční trhy v Hyde Park či nákupy na Oxford Street.

Všichni účastníci zájezdu se vrátili nadšení a my i za ně děkujeme učitelům anglického jazyka, kteří celou akci zorganizovali.

Fotogalerie

Naši žáci jsou 5. nejlepší v republice

Žáci z kroužku programování se po úspěchu v semifinále zúčastnili 12. prosince 2014 univerzitního finále soutěže v programování Lego Mindstorms. Jejich úkolem bylo naprogramovat robota tak, aby dokázal projít ve stanoveném čase jakýmkoliv bludištěm.

Finále se zúčastnilo celkem 10 středoškolských týmů z celé republiky, které úspěšně prošly třemi semifinálovými koly, a 18 týmů sestavených ze studentů Katedry řízení ČVUT, kteří postoupili z univerzitních semifinálových kol.

Naši reprezentanti Martin Šedivý, Dušan Zvonař a Tomáš Hnízdil, studenti oboru Mechanik elektrotechnik, byli úspěšní již od prvního kola, ve kterém získali 74 bodů z 80 možných. Stali se tak 6. nejlepším týmem a bez problémů postoupili mezi 16 nejlepších. Ve vyřazovacím kole narazili na soupeře z Gymnázia České Budějovice, které bez problému porazili. Na rozdíl od semifinálových jízd zde byly k vidění již konstrukce dosahující téměř maximálního počtu bodů. A náš tým byl jedním z nich!

Teprve v osmifinále nám malá technická závada v druhé jízdě zabránila v dalším postupu a nakonec jsme skončili na 5. místě, což je v konkurenci 18 vysokoškolských týmů a 10 středoškolských týmů, z nichž 8 bylo tvořeno studenty gymnázií, úspěch, který jsme ani neočekávali. Žáci hravou formou pochopili základy programovacích jazyků a osobně se seznámili s prostředím fakulty řízení na ČVUT. Třeba některý z nich bude mít díky této zkušenosti zájem studovat zrovna tento obor na VŠ.

Gratulujeme nejen našim úspěšným žákům, ale i jejich vyučujícímu Ing. Petru Podobovi, který je na soutěž připravoval.

Dle našich reprezentantů je pro ně tento úspěch výzvou do příštího ročníku, který by měl být podle slov vedoucího katedry řízení ČVUT prof. Šebka mezinárodním. Takže nám příští rok držte palce.

Fotogalerie

Soutěž v německém jazyce

21. ledna 2015 se Jakub Kořánek ze třídy DPO 3 zúčastnil okresního kola soutěže v německém jazyce, které se konalo v kladenském středisku volného času Labyrint. Ačkoliv soutěž byla určena pro studenty všech středních škol a neměla speciální kategorii pro žáky škol odborných, předvedl Jakub Kořánek, že se naši žáci i v německém jazyce mohou rovnat s těmi nejlepšími. Ve velké konkurenci skončil na hezkém 6. místě. Před ním se umístili pouze 4 zástupci kladenských a slánských gymnázií a studentka Obchodní akademie Slaný. Gratulujeme.

Hodnocení odborné exkurze – Mnichov

Ve dnech 13 a 14. listopadu 2014 jsme se zúčastnili tematické odborné exkurze v německém Mnichově, která byla pořádána v rámci projektu Praxí ke kvalitě. První den jsme měli možnost navštívit veletrh elektroniky „Electronica 2014“. Celkem v deseti halách jsme mohli shlédnout nejnovější trendy elektroniky.

Veletrh byl zaměřen z 90% na slaboproudou elektroniku. Vedle velkoobchodních společností z celého světa se zde prezentovali zejména významní výrobci součástkové základny. Dalším dominantním odvětvím byla prezentace firem zabývajících se výrobou displejů a optoelektronických komponentů. Menší, ale v porovnání s možností našich veletrhů obrovská část, byla věnována datovým přenosům.

Do oblasti automatizační techniky zasahovala část prezentující senzoriku a řídící systémy v automobilech.

Na prohlídku výstavy byly určeny 4 hodiny. Na tak obrovské množství vystavovatelů je to opravdu hodně málo a bylo tak možno k podrobnějšímu zkoumání vytipovat pouze některé zajímavé produkty.

Druhý den jsme navštívili výstavu BMW museum a BMW svět. V museu jsme měli možnost shlédnou v podstatě celý historický vývoj produkce firmy od 30. let minulého století. K vidění byly různé typy motocyklů a automobilů včetně sportovních verzí. Velmi také zaujaly vystavované motory a to jak pro automobily, tak i motory letecké, na jejichž výrobě v podstatě firma začínala.

Další část prohlídky patřila současným trendům vývoje značky. Zde jsme se měli možnost seznámit s novými modely osobních automobilů a vyzkoušet si i jejich pohodlí. Asi nejvíce zaujal model BMW i8, což je hybridní automobil využívající klasické palivo a elektrický pohon. Součástí výstavy byly také modely Cooper Mini a luxusní vozy značky Rolls – Royce.

Závěr celé dvoudenní exkurze patřil návštěvě olympijského sportovního areálu v Mnichově. Bohužel přístup do hal nebyl možný, zpřístupněn byl pouze plavecký stadion.

Celkově lze tuto exkurzi hodnotit jako velmi přínosnou. Nabyté informace a zkušenosti lze využít při výuce elektroniky, konstrukce motorů a automobilů i při výuce průřezových témat.

Fotogalerie

Naši žáci opět úspěšní v soutěži odborných dovedností

V celostátní soutěži v Českých Budějovicích, která se každoročně koná při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ a je zaměřena na porovnání odborných dovedností žáků studujících v elektro oborech opět zabodovali naši žáci. Tentokrát Martin Šedivý (třída MET3, obor mechanik elektrotechník) a Radek Malý (třída AEE3, obor elektrikář), kteří svým výkonem úspěšně reprezentovali naši školu. Martin Šedivý obsadil vítězné první místo v soutěži „Slaboproudá elektronika“ a Radek Malý se umístil na 2. místě v soutěži „Zapojení a ovládání točivých strojů“.

Blahopřejeme k vítězství v celostátní konkurenci a dík patří nejen žákům, ale i jejich pedagogům, kteří se nemalou měrou na tomto úspěchu podílejí.

Fotogalerie

Náš úspěch v krajském kole Středočeské In-line brusle 2014

Po úspěchu v okresním kole Středočeské In-line brusle 2014 se žáci Roman Jabůrek (třída MVI 2) a Křešimír Schildhabel (třída PO 2) vydali do Benátek nad Jizerou, aby tam reprezentovali naši školu v krajském kole této soutěže. Závod se jel na speciálním klopeném oválu pro rychlostní in-line bruslení a sestával ze dvou jízd – „maratónu“ na 1500 metrů a sprintu na 333 metrů.

V delším závodě se ihned po startu dostal do vedení Roman Jabůrek, kterého teprve v závěru předposledního kola předjel reprezentant SOŠ a SOU Hlinky. Roman ovšem zabojoval a dotáhl se na něj, ale měl smůlu, neboť jeho soupeř upadl a následoval pád i našeho závodníka. I v této situaci se ale ukázala Romanova touha vítězit, a i přes toto zdržení dojel na 3. místě.

I ve sprintu na 333 metrů se Roman Jabůrek ihned po startu dostal do vedení a teprve na cílové čáře jej předstihl reprezentant Gymnázia Čelákovice. To Romana bohužel připravilo o celkové vítězství, ale i tak obsadil krásné 2. místo, navíc se stejným počtem bodů jako vítěz. Zapomenout nesmíme ani na našeho druhého zástupce Křešimíra Schildhabela, který i přes problémy se zapůjčenými bruslemi skončil na výborném pátém místě.

Poděkování patří oběma našim žákům zejména za jejich bojovnost a nasazení, s jakým reprezentovali naši školu.

Fotogalerie

Naši žáci na výcviku jednotek PO a letecké služby Policie ČR

Ve středu 17. 9. 2014 se žáci 3. ročníku oboru Požární ochrana zúčastnili součinnostního výcviku jednotek PO a letecké služby Policie ČR. Výcvik jednotek PO zaměřený na hašení požárů pomocí vrtulníku letecké služby Policie ČR s bambi vakem v podvěsu proběhl na letišti Aeroklubu Kladno Velká Dobrá. Cvičení se zúčastnilo celkem čtrnáct jednotek požární ochrany z kladenského okresu a naši žáci využili jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči způsob plnění bambi vaku, navigaci posádky vrtulníku na místo hašení a shoz pomocí radiostanic. Kromě bambi vaku, který byl plněn od CAS pomocí 2 x B proudů a speciálních proudnic, se v praxi seznámili i s mobilními velkokapacitními zásobníky vody o objemu 7 a 35 m3.

Zajímavé bylo i shledání našich současných žáků s těmi bývalými, kteří se na cvičení podíleli již jako členové zúčastněných jednotek PO.

Fotogalerie

Nejlepší v okrese, nejlepší v kraji, pátí v republice – naši hokejbalisté

Vyhráli okresní kolo, vyhráli krajské kolo a 29. května odjeli pod vedením Mgr. Hynka Mrázka na pražskou Palmovku, aby se zúčastnili celostátního finále turnaje Hokejbal proti drogám. Naše mužstvo ve složení Karel Šmíd, Martin Kehar (oba z třídy MMV2), KrešimirSchildhábel (PO1), Patrik Šmíd (SPT3), Lukáš Hulcr (MED3), Martin Seidl (I3), Roman Jabůrek (ISM2), David Kohout (MMV3) a Jan Švagr (DPT1) se probojovalo mezi nejlepší hokejbalisty středních škol z ČR.

Ani zde nezklamali a v závěrečném hodnocení měli na svém kontě dvě výhry, dvě remízy (s prohrou na nájezdy) a jednu jedinou prohru.

Poněkud nelogické počítání zápasů nás sice zařadilo až na páté místo, ale i to je pro nás velkým vítězstvím. Prohráli jsme jen s týmem Pardubic, a to pouze nejtěsnějším možným poměrem – 0:1. A jaké byly ostatní výsledky?Ústí nad Labem jsme porazili 3:1 a s Prahou a Mostem remizovali 2:2, resp. 1:1. V závěrečném boji o páté místo jsme jasným způsobem deklasovali Hradec Králové 8:2.

Děkujeme nejen všem naším hokejbalistům, ale i jejich trenérovi, manažerovi a řidiči v jedné osobě – Mgr. Hynku Mrázkovi – za vzornou reprezentaci školy na všech třech turnajích.

Fotogalerie

Finále soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2014“

Finálové klání soutěže se již tradičně v rámci stavebních veletrhů na výstavišti v Brně ve dnech 23. a 24. dubna 2014. Organizátorem je Cech topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 36g. Soutěže se účastnily vítězové krajských kol z celé České republiky a Prahy.

Úkolem soutěžících byla montáž závěsného WC a osazení tlačítek, montáž umyvadla včetně stojánkové baterie a dopojení na odpad a vodu, ohýbání a svařování ocelových trubek, ohýbání a pájení Cu potrubí a fitinek a svařování plastů. Následovalo spojení těchto tří druhů materiálu dohromady a provedení tlakové zkoušky těsnosti.

Část soutěže byla věnována i vědomostním otázkám z BOZP a odbornosti oboru.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v areálů Brněnských veletrhů.

Z celkového počtu 850 žáků oboru instalatér postoupilo do závěrečného finále 28 žáků. Žák Vaněk obsadil 20. místo a žák Holeček 25. místo. V jednotlivé disciplíně svařování plastů se žák Vaněk umístil na 5 místě, od třetího místa ho dělil jeden bod.

Vítěz krajského kola SOČ je z naší školy

Dne 29. 4. 2014 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovali Martin Šedivý a Ondřej Gaži (třída MET2) s projektem digitálních hodin se školním zvoněním a Tomáš Ryba (třída AEE2) s projektem přístrojové desky pro simulátor jízdy.

Z celkem 73 přihlášených prací v kategorii elektronika a telekomunikace porotu nejvíce zaujal projekt Tomáše Ryby. Jeho práci ocenili 1. místem a doporučili postup do republikového kola, které se bude konat ve dnech 13. – 16. 6. 2014 v Plzni. Žáci Martin Šedivý a Ondřej Gaži obsadili pěkné 3. místo.

Blahopřejeme a za příkladnou reprezentaci školy děkujeme nejen soutěžícím, ale i učitelům, kteří je podporovali a pomáhali jim s přípravou. Tomáši Rybovi držíme palce, aby v silné konkurenci celostátního klání obstál co nejlépe.

Fotogalerie

Soutěž odborných dovedností „Učeň instalatér 2014“

V letošním školním roce se konal již 17. ročník soutěže odborných dovedností v oboru instalatér. Vzhledem k zavedení nového systému průběhu a hodnocení soutěže se krajská kola Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina konala společně ve Střední škole stavební Jihlava dne 4. března 2014. Naši školu reprezentovali žáci 3.ročníku Tomáš Holeček a Michal Vaněk. I přes nový, neznámý systém průběhu a hodnocení soutěže, se našim žákům podařilo vybojovat 1.místo v rámci Středočeského kraje a tím i postup do celostátního kola, které se uskuteční v měsíci dubnu v Brně v rámci stavebních veletrhů. Za výsledek patří poděkování žákům i pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě.

Fotogalerie

Soutěž odborných dovedností „Karosář junior 2014“

Krajské kolo soutěže odborných dovedností v oboru karosář se v letošním roce konalo ve Středním odborném učilišti strojírenském, Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi dne 20.3.2014. Součástí soutěže byl test na PC, poznávací část a praktický úkol. Naši školu reprezentoval žák 3.ročníku Josef Kloc. V silné konkurenci obsadil náš žák výborné 2.místo. Za přípravu a umístění patří poděkování žákovi i pedagogickém doprovodu.

Další dvě vítězství pro naši školu!

V celostátní konkurenci zvítězil žák naší školy Martin Kříž (3. ročník obor elektrikář) v soutěžích pořádaných každoročně při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích. Obhájil tak loňské prvenství naší školy a získal dvě první místa v oboru elektrotechniky v soutěžích zapojení točivých strojů a zapojení bytové elektroinstalace.

Svojí vynikající odbornou připraveností se tak připojil k dalším našim žákům, kteří jsou každoročně oceňováni v soutěžích „Učeň instalatér“.

Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Forogalerie