Úřední deska

Úřední hodiny

Ředitelství školy
Úřední hodiny - pro zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky (řešení přijetí ke studiu , přestup z jiné školy, zanechání studia, žádosti o uvolnění, potvrzení o studiu absolventů …) a veřejnost (stejnopisy výučních listů maturitních i ročníkových vysvědčení)

7.30 – 11.00
13.00 – 15.00
V závažných případech je možné sjednat telefonicky návštěvu i mimo úřední hodiny - tel. 312 243 168 – Bc. Jitka Horáková.

Úřední hodiny pro žáky a zaměstnance, potvrzení o studiu
Referentka studijního oddělení Ing. Adamová

Budova školy - kancelář zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování:
7:30 - 10:00
11:25 - 11:55

Referentka úseku praktického vyučování - Iveta Troblová
Budova dílen - kancelář č. 13:
7:30 - 12:00

Vystavení stejnopisu dokladu o vzdělání

Více info

Volná pracovní místa

V tuto chvíli neevidujeme žádná volná pracovní místa.

Zásady zpracování osobních údajů

Soubor ke stažení: Základní informace (PDF)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Radomír Pivoda