Vystavení stejnopisu dokladu o vzdělání

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)?

Současný či bývalý žák školy.

Jaké jsou podmínky pro řešení životní situace?

Absolvovat studium na naší škole.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace?

Telefonicky kontaktovat ředitelství školy na telefonech 312 811 013, 312 811 023. Telefonická konzultace se školou je nutná ke zjištění, kde jsou podklady pro vystavení stejnopisu uloženy, zda přímo ve škole nebo v Oblastním archivu.

Na které instituci životní situaci řešit?

Na příslušné střední škole.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Elektronický formulář žádosti na webových stránkách školy.

V listinné podobě je formulář k dispozici na sekretariátu školy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek za vystavení 1 listu stejnopisu činí 100,- Kč, přičemž stejnopis maturitního vysvědčení obsahuje 1 list a stejnopis výučního listu zahrnuje výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce (jedno bez druhého je neplatné), tudíž 2 listy.

Stejnopisy ročníkových vysvědčení obsahují vždy 1 list na každý rok studia. Např. za vystavení tří ročníkových vysvědčení, zaplatí žadatel 300,- Kč.

Poplatek lze uhradit osobně na pokladně školy nebo přes platební portál po vyplnění a telefonickém kontaktu se školou (telefony viz výše)

Jaké jsou lhůty vyřízení

Stejnopis je vystaven obvykle do 7 dnů od zaplacení poplatku na pokladně školy, či připsání poplatku na účet školy (v případě platby přes platební portál). Pokud je škola v prázdninovém provozu mohou být lhůty delší.

Existuje nějaká elektronická služba, kterou lze situaci řešit?

Žádost lze zaslat naskenovanou elektronicky – reditelstvi@sou-dubska.cz , podmínkou je předchozí telefonický kontakt – viz výše.

Platbu lze realizovat přes platební portál.


Za správnost návodu odpovídá: personalistka

Kontaktní osoba: Bc. Jitka Horáková 312 811 013