Závěrečné zkoušky

Termíny Závěrečných zkoušek

Informace pro žáky, kteří konali závěrečnou zkoušku v minulých školních letech

Ke zkoušce z předmětu, ve kterém jste neuspěli u závěrečné zkoušky, se můžete přihlásit nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Termíny písemné, praktické a ústní zkoušky se shodují s vypsanými termíny pro letošní školní rok a příslušný obor vzdělání.

Příloha: Oznámení o vykonání opravné zkoušky