Závěrečné zkoušky

Opravné termíny závěrečných zkoušek

Termíny jsou stanoveny ředitelem školy (dle §5 odst. 1 Vyhl. 47/2005 Sb. v platném znění) na září a prosinec 2021 ve dnech:

Září 2021:
Písemnou část: 3.9.2021 od 8:00 hodin - UČEBNA BUDE UPŘESNĚNA
Praktickou část: 1.-2.9.2021 od 7:00 hodin
Ústní část: 3.9.2021 od 13:00 hodin - UČEBNA BUDE UPŘESNĚNA

Prosinec 2021:
Písemnou část: 3.12.2021 od 8:00 hodin - UČEBNA BUDE UPŘESNĚNA
Praktickou část: 1.-2.12.2021 od 7:00 hodin
Ústní část: 3.12.2021 – HODINA a UČEBNA BUDE UPŘESNĚNA

Dle §5 odst. 2 Vyhl. 47/2005 Sb. v platném znění žák oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. Formuláře jsou k dispozici na sekretariátu školy.