Závěrečné zkoušky

Vyhlášení termínů náhradních a opravných zkoušek - září a prosinec 2023

Termín září

  • Písemná zkouška: 1. září 2023, od 8:00
  • Praktická zkouška: 4. – 5. září 2023,od 7:00
  • Ústní zkouška: 8. září 2023, od 13:00

Termín prosinec

  • Písemná zkouška: 1. prosinec 2023, od 8:00
  • Praktická zkouška: 4. – 5. prosinec 2023, od 7:00
  • Ústní zkouška: 8. prosinec 2023, od 13:00

Ke zkoušce z předmětu, ve kterém jste neuspěli u závěrečné zkoušky nebo jste ji nekonali, se můžete přihlásit nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Přihlásíte se doručením „Oznámení o vykonání zkoušky“ pro příslušný měsíc, které naleznete v příloze tohoto oznámení. Vyplněné „Oznámení o vykonání zkoušky“ čitelně vyplněné a podepsané přineste do kanceláře ZŘ č. dveří 13 nebo na sekretariát ředitele nebo zašlete na e-mail brozj(zavináč)sou-dubska.cz

Informace pro žáky, kteří konali závěrečnou zkoušku v minulých školních letech

Ke zkoušce z předmětu, ve kterém jste neuspěli u závěrečné zkoušky, se můžete přihlásit nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Termíny písemné, praktické a ústní zkoušky se shodují s vypsanými termíny pro letošní školní rok a příslušný obor vzdělání.

Příloha: Oznámení o vykonání opravné zkoušky