Odborná praxe studijních oborů

Odborná praxe slouží jako prostředek k seznámení žáků s provozními pracovišti firem našeho regionu včetně seznámení s organizací práce v provozních podmínkách. Vytvoření podmínek a nutnost realizace odborné praxe vychází z Rámcově vzdělávacích programů a Osnov MŠMT, dále pak ze Školních vzdělávacích programů. Odborné zaměření firem ve kterých budou žáci praxi realizovat, by mělo odpovídat zaměření příslušného studijního oboru.

Praxi si žáci zajišťují sami, ve výjimečných případech tak může učinit škola prostřednictvím pověřeného pracovníka. Odborná praxe je pro žáky povinná.

Odborná praxe je vykonávána na základě podepsané smlouvy mezi SOŠ a SOU, Kladno, Dubská a příslušnou firmou. Výstupem z této praxe je závěrečné hodnocení žáka firmou, ve které praxi prováděl a zprávou žáka o průběhu praxe. Na základě těchto výstupů zajistí pedagog hodnocení, které bude součástí předmětu na praktickém vyučování (studijní čtyřleté obory) nebo předmětem Praxe (Dopravní provoz) .

Číslo oboruNázev oboruČasový rozsah praxeTermín absolvování praxe a délka praxeŠkolní rok zahájení praxe pro obor
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik4 týdny2. a 3. ročník studia (vždy 2 týdny) květen-červen2010/2011 (ŠVP)
26-45-M/01Telekomunikace4 týdny2. a 3. ročník studia (vždy 2 týdny) květen-červen2010/2011(ŠVP)
39-41-L/ 02Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení4 týdny2. a 3. ročník studia (vždy 2 týdny) květen-červen2011/2012 (ŠVP)
23-45-M/01Dopravní prostředky4 týdny2. a 3. ročník studia (vždy 2 týdny) květen-červen2011/2012 (ŠVP)
23-43-L/51Provozní technika2 týdny1. ročník studia květen-červen2012/2013(ŠVP)
26-41-L/52Provozní elektrotechnika2 týdny1. ročník studia květen-červen2012/2013(ŠVP)

Konkrétní studijní obory a termíny:

Šk.rokTermín praxeTřída
2014/1526.5. – 5.6. 2015MET2, DPO3 (DPS), MET3, EPT1

Odborná praxe žáků 2. ročníku nástavbového studijního oboru Dopravní provoz

Ve dnech 17. – 27. září 2012 se konala odborná praxe žáků 2. ročníku nástavbového studijního oboru Dopravní provoz na pracovištích firem s dopravní problematikou. Žáci se seznámili s pracovním prostředím a provozními činnostmi v různých odděleních, na různých úrovních řízení. Naučili se používat prostředky kancelářské techniky,vyplňovat účetní a přepravní doklady. Pracovali s tarify pro výpočet jízdného a dovozného atd. Žáci tak navázali na dovednosti a znalosti, které si osvojili ve škole. Zároveň jim odborná praxe pomohla získat další informace o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru.

Technický výcvik studentů třídy SPT 4

Ve dnech 17. – 27. září 2012 absolvovali studenti 4. ročníku studijního oboru Strojník požární techniky ve Školním a výcvikovém zařízení Hasičského záchranného sboru ČR, Středisko Borovany kurz Strojník. Žáci si zde rozšiřovali odborné dovednosti získané během studia na naší škole a seznamovali se s novou technikou. V praxi si vyzkoušeli věci, které zatím znají jen z teorie, jako je vyprošťování osob z havarovaných automobilů či ovládání různých druhů čerpadel. Zároveň se připravovali na závěrečné praktické i teoretické zkoušky, které nakonec všichni úspěšně vykonali.
Fotogalerie

Odborná praxe žáků 3. ročníku studijního oboru Strojník požární techniky

Ve dnech 12. – 30. března 2012 se ve Školním a výcvikovém zařízení Hasičského záchranného sboru ČR, Středisko Borovany konala odborná praxe žáků 3. ročníku studijního oboru Strojník požární techniky. Studenti si zde rozšiřovali své odborné dovednosti, seznámili se s novou technikou a v praxi si vyzkoušeli i to, co se během posledních tří let naučili ve škole. Ve svém volném čase využívali posilovnu, saunu a bazén, zahráli si kulečník, fotbálek a vydávali se na výlety na kole. Na závěr pobytu skládali teoretické i praktické zkoušky a za jejich úspěšné absolvování jim zajistilo zisk osvědčení „Nástupní odborný výcvik“ potřebný pro práci u Hasičského záchranného sboru.

Fotogalerie

Technický výcvik SPT2

Ve dnech 4.-15.6.2012 proběhl první modul praktického výcviku strojníků požární techniky druhého ročníku v prostorech areálu GDM. Vedoucím lektorem byl bývalý profesionální hasič, nyní učitel budoucích požárníků v Chomutově.

Žáci se v průběhu výcviku seznámili se základy pořadové přípravy, organizací základního družstva ve složení 5+1 a zmenšeného družstva 3+1. Naučili se základní postupy při stavění dopravního vedení a útočných proudů, včetně provádění povelů a signálů jak hlasem tak signály.

Přibližně pro polovinu z nich to byly věci zcela nové, pro část žáků, která je u dobrovolných hasičů to bylo opakování a někdy zpřesnění informací.

Tento modul měl naučit žáky úplným základům z organizace při hasebním zásahu a díky skvělému vedení modul cíl splnil.

Fotogalerie

Poděkování

Ve dnech 21.5. – 1.6. 2012 proběhla odborná praxe žáků druhých a třetích ročníků oborů Dopravní prostředky, Mechanik elektrotechnik a Telekomunikační mechanik na provozních pracovištích. Rádi bychom touto cestou poděkovali firmám, které umožnily tuto praxi na svých pracovištích vykonat.

Jedná se o tyto firmy:

 • Autodoprava Radomír Belza
 • Štěpánek Auto
 • ČSAD Slaný
 • Jednota Kladno, Velkoobchod Slaný
 • A-ASSISTANCE Technická záchranná služba
 • Amond Kladno
 • Auto Moulis Slaný
 • Autodoprava Petr Lajos Cvrčovice
 • Nowako spol. s r.o. Kralupy nad Vltavou
 • České radiokomunikace Praha
 • Termosondy Kladno s.r.o.
 • Elektromontážní práce Volf Brandýsek
 • Kruhárna zelí Tuchlovice
 • GAPAS s.r.o. Hostivice
 • LINET s.r.o. Zlonice
 • ELZAS s.r.o. Zlonice
 • Statutární město Kladno
 • Kolpingova rodina Smečno
 • Miloš Anděl Kralupy n/V
 • KD servis a.s. Kladno
 • Sochorová válcovna TŽ
 • Jiří Jerman – EMOS Kladno
 • CONNECTRONICS s.r.o. Kladno
 • SCHAMANN s.r.o. Praha
 • D.S. Kladno
 • Hadovka Prosperty s.r.o. Praha
 • DEMAG CRANES & COMPONENTS Slaný
 • Maudr Milan Stochov
 • Středočeské vodárny a.s. Kladno
 • Ahanstav s.r.o. Makotřasy
 • ESIKO s.r.o. Kladno
 • První želežářská splolečnost Kladno
 • COLSYS s.r.o. Kladno
 • CeWe Color a.s. Praha