Projekt záchrana

Na naší škole je věnována pozornost žákům, kteří mají problémy s prospěchem v jednotlivých předmětech nebo se u nich vyskytuje zvýšená absence. Kromě možnosti navštěvovat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících mají slabí žáci navíc možnost být po doporučení třídního učitele zařazeni do programu „Záchrana“. Cílem programu „Záchrana“ je zvládnout studium ve zvoleném oboru.

Viz. Příloha – Řešení problematiky neprospěchu a zvýšené absence žáka