Centrum cechu instalatérů

V březnu 2006 byla škola ustavena jako krajské centrum Cechu instalatérů ČR. Tato centra vznikla ve všech krajích a jejich úkolem je prohlubování spolupráce mezi odbornou školou a odbornou praxí v oboru instalatér.

Cech instalatérů ČR je škole nápomocen při získávání nových a moderních technologií nebo zajišťuje jejich prezentaci formou školení a předváděcích akcích. V rámci své činnosti se škola spolupodílí na organizaci a účasti na soutěžích odborných dovedností instalatérů, pořádá školení pro vlastní žáky a nabízí školení i ostatním školám v regionu.