Dálkové studium
(studium při zaměstnání)

Ve školním roce 2020/2021 není otevřeno dálkové studium z důvodu malého počtu přihlášených uchazečů

Obory

Studium je organizováno formou konzultací – každě pondělí v odpoledních hodinách dle rozvrhu na daný školní rok.

Učební plány

Přijímací řízení

Přihlášky k dálkovému studiu se odevzdávají na sekretariátu školy (budova dílen, Dubská ulice, Kladno) v  úřední hodiny nebo po telefonické domluvě i mimo úřední hodiny. K přihlášce je nutné dodat výuční list – originál nebo ověřenou kopii.

Přihláška ke studiu je k  dispozici ke stažení zde nebo si ji můžete osobně vyzvednout na sekretariátu školy. Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu: 1.3.2018.

S přihláškou je nutné předložit výuční list k doložení dosaženého předchozího vzdělání. Pracovník určený pro organizaci přijímacího řízení, podání informací a přijímání přihlášek: I. Prošková 312 243 168.

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Kritéri a přijímacího řízení dálkového studia.