Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60, § 60f, § 60g a § 183 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) VYHLAŠUJI od 11. 6. 2021 2. kolo přijímacího řízení na SOŠ a SOU, Kladno, Dubská pro tyto obory:

do čtyřletého studijního oboru

  • Mechanik elektrotechnik

do nástavbových oborů denního studia

  • Provozní technika
  • Autotronik
  • Provozní elektrotechnika

do tříletých učebních oborů

  • Strojní mechanik (Zámečník)
  • Instalatér
  • Elektrikář
  • Autoelektrikář

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy (Bc. Jitka Horáková, tel. 312 243 168, 312 811 023), nebo stáhnout na webu školy. Přihlášky ke vzdělávání do druhého kola přijímacího řízení podle § 60 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy průběžně v termínu od 11. 6. 2021 do naplnění maximální kapacity tříd u jednotlivých oborů, nejpozději však do 30. 9. 2021.

Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení. Na volná místa budeme přijímat průběžně podle pořadí doručených přihlášek až do naplnění maximální kapacity tříd u jednotlivých oborů.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou. Písemné rozhodnutí si může uchazeč vyzvednout osobně na studijním oddělení školy při odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek je v případě přijetí povinen přijatý uchazeč doručit škole nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Kladno dne 11. 6. 2021, Ing. Jiří Růžek, ředitel SOŠ a SOU, Kladno, Dubská


Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení

A jak na to? Zde jsou odpovědi na Vaše nejčastější dotazy: