Jak vyplnit přihlášku? Musím mít potvrzení od lékaře?

Přihlášku dostanete na základní škole, kde Vám vyplní i známky z posledních dvou ročníků ZŠ. Pokud na základní školu již nechodíte, můžete si ji stáhnout ve formátu PDF.

A jak přihlášku vyplnit?

 1. Vyplňte osobní údaje uchazeče.
 2. Čitelně vyplňte zejména e-mailovou adresu a telefon uchazeče i zákonného zástupce!!!
 3. Do rubriky Název a adresa školy napište:
  SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
  Dubská 967, 272 03 Kladno
 4. Do rubriky Obor vzdělání (kód a název) napište kód a název oboru, který jste si vybrali. (Kódy a správné názvy oborů najdete v odpovědi na předchozí otázku.)
 5. Rubriku Stupeň podpůrných opatření raději nevyplňujte, pokud ale máte doporučení školského poradenského zařízení, přineste jej s sebou.
 6. Rubriky Jednotná zkouška, Termín školní přijímací zkoušky a Zkrácené studium nevyplňujte.
 7. Přihlášku musí podepsat uchazeč i jeho zákonný zástupce (pokud není uchazeč plnoletý).
 8. Rubriku Závěr o zdravotní způsobilosti vyplňuje lékař uchazeče. Bez jeho razítka nemůžeme Vaši přihlášku přijmout. Vy seznam zdravotních omezení znát nemusíte, Váš lékař je má k dispozici, ale můžete se s nimi seznámit.
 9. Pokud se uchazeč hlásí na obor Požární ochrana (Strojník požární techniky) a je členem Sboru dobrovolných hasičů, přiložte potvrzení SDH o členství.

POZOR: Na základní škole dostanete 2 přihlášky, protože se můžete hlásit na maximálně 2 obory (buď na jedné škole, nebo na dvou různých školách). Pořadí oborů ale musí být na obou přihláškách stejné!!! I pokud jsou oba obory, na které se hlásíte, na jedné škole, musíte odevzdat obě dvě přihlášky. Nelze podat kopii přihlášky.