Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl přijat?

Seznam uchazečů přijatých do učebních oborů smíme dle nově platného opatření zveřejnit nejdříve dne 19. května 2021 (nikoliv 22. dubna, jak bylo uvedeno dříve). Vyvěšen bude na dveřích dílen Dubská a zveřejněn na webových stránkách školy. Tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí se v souladu se Školským zákonem nezasílá. Následně musí uchazeči do 10 pracovních dnů odevzdat na sekretariát školy zápisový lístek, který jste obdrželi na základní škole. Teprve tímto aktem je přijímací řízení ukončeno a uchazeč se stává budoucím žákem školy.

Seznamy uchazečů přijatých do čtyřletých studijních smí být zveřejněny nejdříve 19. května 2021 (nikoliv 22. dubna, jak bylo uvedeno dříve) a nejpozději 21. května 2021. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen na dveřích dílen Dubská a zveřejněn na webových stránkách školy. Tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí se v souladu se Školským zákonem nezasílá. Následně musí uchazeči do 10 pracovních dnů odevzdat na sekretariát školy zápisový lístek, který jste obdrželi na základní škole. Teprve tímto aktem je přijímací řízení ukončeno a uchazeč se stává budoucím žákem školy.

Seznamy uchazečů přijatých do nástavbových oborů smí být zveřejněny nejdříve 19. května 2021 (nikoliv 22. dubna, jak bylo uvedeno dříve) a nejpozději 21. května 2021. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen na dveřích dílen Dubská a zveřejněn na webových stránkách školy. Tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí se v souladu se Školským zákonem nezasílá.