Organizace odborného výcviku od 3. května 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 29. dubna 2021 byla vydána: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 3. května. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 Změny vyznačeny červeně

 • Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021
  • se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků a studentů ve skupině (nad rámec vyplývajících z platných právních předpisů)
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávněni ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení
   • Žák nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19
   • Musí podstoupit testování POC antigenními testy na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 při vstupu do školy

    nebo

    doložit potvrzení o negativním výsledku testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší než 48 hodin

    doloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19, které není starší než 90 dnů, od prvního pozitivního výsledku testování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2

Organizace odborného výcviku

Třetí ročníky učebních oborů

Žáci docházejí na odloučená pracoviště, kromě oboru obráběč kovů, kteří budou docházet do realizační dílny. Platí pro ně testování jako pro účast v dílnách. Testují se na svém odloučeném pracovišti nebo v dílnách. Viz rozpis, tak jak jste ho nahlásili UOV odpovědnému za odloučená pracoviště.

Testování bude probíhat 1x týdně, v pondělí a ve čtvrtek nebo první den příchodu na odloučené pracoviště.

Pokud nebudou žáci testováni na odloučeném pracovišti, jsou povinni se dostavit k testování do dílen školy. Testovací místo je u příslušného UOV z druhého ročníku školy. (viz plánek), Testování je prováděno od 7:00 bez ohledu na to v kolik hodin začíná pracovní doba na odloučeném pracovišti. V případě negativního výsledku testu dostane každý žák potvrzení o výsledku testu pro své odloučené pracoviště. V případě pozitivního výsledku testu – postup viz níže.

První a druhé ročníky učebních oborů, třetí ročník obráběč kovů, studijní obor MET a nástavba AT

Testování

MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf

Testování bude probíhat 1x týdně, v pondělí a ve čtvrtek nebo první den příchodu na odloučené pracoviště.

Žáci se budou testovat na testovacích místech, která jsou zároveň jejich pracovišti, s výjimkou oboru Elektrikář/p>

Příchod na pracoviště je zadní částí areálu dílen, tak aby se skupiny nepotkávaly.

Autoelektrikáři (všechny ročníky) – dílna AE

Instalatéři (všechny ročníky) – dílna I – vstup vchodem údržby

Požární ochrana – dílna A2

Obráběči kovů (1 a 2 ročník) – dílna obrábění

Obráběči kovů (3 ročník) – realizační dílna

Automechanici (všechny ročníky) – dílna A1, dílna A3, dílna A4

Autotronik – dílna A1

Strojní mechanici (všechny ročníky) a Karosáři – dílna AK

Elektrikáři a zkrácený elektrikář (pondělí) - chodba mezi autodílnami A3 a A4 – vstup přes nouzový východ u zadního výtahu

Mechanik elektrotechnik (MET) – chodba před dílnami - vstup přes nouzový východ u zadního výtahu a po nouzovém schodišti k elektro dílnám

Výsledek testování

Negativní výsledek testu – žáci odcházejí do šaten a pokračují ve výuce

Pozitivní výsledek testu – žák/ci jsou izolováni od žáků s negativním výsledkem testu, v karanténní místnosti, kde nezletilí žáci vyčkají vyzvednutí rodiči, pokud nemají souhlas rodičů s odchodem do místa bydliště. Zletilí žáci odcházejí okamžitě do místa bydliště. Všichni žáci kontaktují svého ošetřujícího lékaře.

Hygienická opatření

MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150.pdf

Zakazuje se pohyb v prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Vzhledem k hygienickým opatřením je možné zdržovat se po dobu výuky pouze v příslušné dílně.

Ke vstupu do budovy použijí žáci nejkratší cestu areálem dílen. Na chodbách, v šatně, toaletě nebo jídelně je možno se zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou. Pohyb po areálu v době výuky je zakázán.