Informace pro žáky 1. ročníků a jejich rodiče

Slavnostní zahájení školního roku musíme z důvodu nastavených protiepidemických opatření zrušit! Ztrácíme tak bohužel den, kdy se vždy naráz a na jednom místě vyřešilo mnoho věcí a kdy rodiče i žáci získají informace spojené se začátkem školního roku. To za současné situace není možné.

Proto nyní jen pár základních informací pro první dny ve škole.

 1. Žáci 1. ročníků včetně žáků 1. ročníků nástavbového studia jdou ráno 1. září do budovy školy (vyšší budova, dále od silnice). Zvoní v 8:00; tak jako ve většině škol. Příchod či příjezd naplánujte s dostatečnou časovou rezervou. Ideální příchod je 7:45 až 7:55. Do areálu školy a dílen nyní nelze z důvodu technologické přestávky probíhající stavby příjezdové komunikace zajet a osobní automobil musíte zaparkovat mimo areál školy. Parkovacích míst v docházkové vzdálenosti je omezený počet.
 2. Před budovou školy na Vás již budou čekat zaměstnanci školy a třídní učitelé, kteří Vám pomohou se zorientovat a nasměrují Vás do příslušných tříd. V tento den ještě nemusíte mít s sebou přezůvky, ale vzhledem k tomu, že ve škole budete do 11:25, doporučujeme přibalit něco dobrého ke svačině. Rodiče do budovy školy bohužel vpuštěni nebudou.
 3. Ve společných vnitřních prostorách budov školy a dílen (chodby, WC, jídelna,…) se všichni pohybují s nasazenými respirátory zakrývajícími ústa i nos. Respirátory lze odložit až po testování (samozřejmě při předpokládaném negativním výsledku), které proběhne ihned po příchodu žáků do třídy. Sundat respirátor je pak skutečně možné pouze v učebnách nebo na jednotlivých pracovištích dílen. Ve společných vnitřních prostorách stále platí povinnost respirátory nosit i po negativním otestování.
 4. Testování na Covid-19 proběhne u všech žáků, kteří nedoloží buď certifikát o ukončeném očkování (platí až 14 dní po ukončeném očkování) nebo lékařské potvrzení o prodělané nemoci (platí celkem 180 dní). Tato potvrzení je možné nahradit prostřednictvím aplikace Tečka, kterou bude mít žák staženou do svého chytrého telefonu. Screeningové testování (proběhne 1., 6. a 9. září) je neinvazivní, tedy takové, u kterého se nevykonávají nepříjemné úkony a které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby a nevyžaduje se informovaný souhlas. Škola má zajištěno antigenní testování a vzhledem k tomu, že toto testování zvládají i děti na prvním stupni ZŠ, všichni předpokládáme bezproblémový průběh testování. Pokud však žák test nepodstoupí, pak se na něj vztahují určitá omezující opatření: např. musí nosit respirátor nejen ve společných vnitřních prostorách, ale nepřetržitě i při výuce ve třídách a při práci na pracovištích dílen, být od ostatních osob vzdálen minimálně 1,5 m, atd. Nic příjemného a navíc i trochu hrozí určité sociální vyčlenění z právě se tvořícího třídního kolektivu. Pokud by netestovaný žák odmítl i nošení prostředku ochrany dýchacích cest – respirátoru, pak v zájmu ochrany zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy není umožněna jeho osobní přítomnost na vzdělávání, žák je izolován od svých spolužáků v karanténní místnosti, a to až do jeho vyzvednutí zákonným zástupcem. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a nepřítomnost ve škole musí být omluvena v souladu se Školním řádem. Žákovi není zajišťováno distanční vzdělávání a je nastaven běžný režim, jako když je žák nemocen. Takto nastavená pravidla uvedená v tomto bodě jsou platná prozatím do doby ukončení screeningového testování, tj. do 10. 9. 2021.
 5. Po testování následují třídnické práce s třídním učitelem. Seznámíte se obsahem Školního řádu a Klasifikačního řádu a areálem školy. Každý žák dostane 2 potvrzení o studiu (v případě potřeby jich může dostat i více), seznam učebnic a pomůcek, které bude v tomto školním roce potřebovat, heslo žáka do systému Bakalář, přihlášku ke stravování, harmonogram začátku školního roku, informace o seznamovacím kurzu atd. Zároveň je třeba odevzdat kopii vysvědčení závěrečného ročníku ZŠ (žák může přinést i originál, my si uděláme kopii a originál vrátíme). Ti, kteří ještě neodevzdali fotografii pasového formátu, vyplněné osobní dotazníky a tiskopisy GDPR, je odevzdají třídním učitelům. Bude možné si nechat orazítkovat a potvrdit veškeré tiskopisy, všechna potvrzení pro Vaše rodiče, průkazky a vše, kde je třeba potvrzení o studiu. Prázdné nevyplněné doklady však nepotvrzujeme, a proto si raději vše vyplňte doma, v klidu s rodiči. Je zbytečné vážit cestu do školy před 1. zářím s prosbou o jakékoliv potvrzení. Vše Vám můžeme potvrdit, až když skutečně nastoupíte ke studiu, tzn. ne dříve jak 1. září. Zároveň bude možné uhradit roční příspěvek na SRPDŠ (350 Kč), příspěvek na kopírování studijních materiálů (50 Kč), cenu seznamovacího kurzu (50 Kč) a cenu čipu ke stravování (50 Kč). Podrobnější informace o stravování dostanou žáci od svých třídních učitelů.
 6. Ve čtvrtek 2. a v pátek 3. září Vás čeká seznamovací kurz (neplatí pro žáky nástavbového studia). Bude se jednat o různé aktivity, které třída se svým třídním učitelem absolvuje v prostorách Sletiště Kladno a na dalších sportovištích v jeho okolí. Většinu aktivit a pronájem sportovišť hradí škola, žáci se na nákladech spolupodílí částkou 50 Kč. Poznáte lépe svého třídního učitele, ale hlavně budete poznávat sami sebe jako třídní kolektiv při hrách a sportování. Vzhledem k tomu, že budete den trávit mimo areál školy, žádáme rodiče o vyplnění a podepsání informovaného souhlasu, který žáci dostanou 1. září ve škole a přinesou domu (ráno 2. září ho nezapomenou doma a přinesou na místo srazu). Za rodiče žáků ubytovaných v domově mládeže podepisují tyto tiskopisy vychovatelé domova mládeže. Po oba dny počítejte s časovým rozpětím 8:00 až 12:00.
 7. Všichni chápeme, že po téměř roce a půl nucených „prázdnin“ máte všichni velký „vzdělávací absťák“  a mnozí se do té školy tak těší, že už teď nemohou dospat. Ale co kdyby někdo tak velkou radost nedodýchal, a tak ještě v pondělí 6. září opět žáci přijdou do budovy školy, kde v rámci upraveného rozvrhu to ještě nebude o pravidelném vyučování, ale bude Vás čekat druhé kolo screeningového testování a Váš třídní učitel s dalšími třídnickými pracemi, informacemi a přihlášením do stravovacího systému. Je toho hodně, ale ničeho se nebojte. Určitě to zvládnete!
 8. Od úterka 7. září jdou již některé třídy do dílen na odborný výcvik a některé třídy do školy na teoretickou výuku. A protože už budete znát časový režim střídajících se sudých a lichých týdnů (vždy se dívejte na pracovní kalendář s očíslováním jednotlivých týdnů), každý už bude vědět podle připravovaného rozvrhu, kam se vydá, zda do školy nebo do dílen. Dílny u 1. ročníků začínají v 7: 00 a končí v 13:45, škola většinou začíná v 8:00 (výjimkou je obor Instalatér, který většinou začíná v 7:10) a končí dle rozvrhu.
 9. Žáci ubytovaní na Domově mládeže, kteří zatím neznají autobusové spojení do Dubí nebo se „ztrácí“ v ulicích Kladna (například: jak se dostanu na seznamovací kurz na Sletiště), nepropadají panice a zoufalství. Paní vychovatelky Vás nasměrují, cestu vysvětlí a většinou Vás i na té první, když budete váhat, i doprovodí. A určitě Vám pomohou i ubytovaní spolužáci z vyšších ročníků.
 10. Vzhledem k tomu, že nyní bohužel nemůžeme rodiče vpustit do budovy školy spolu s žáky, budou Vám veškeré informace zaslány na e-mail, který jste uvedli na přihlášce ke studiu. Na tento e-mail Vám budou zaslána i rodičovská hesla do systému Bakalář (přes tento systém jsou rodičům zasílány veškeré zprávy a jsou informováni o klasifikaci a docházce žáků). Vzhledem k tomu, že žáci dostanou své vlastní heslo, prosíme Vás, abyste si to svoje nechali pro sebe, protože pokud nás někdo kontaktuje z rodičovského účtu (například kvůli omluvení absence), předpokládáme, že se jedná o rodiče žáka.
 11. Do areálu školy a dílen nyní nelze z důvodu technologické přestávky probíhající stavby příjezdové komunikace zajet, a to ani na motorce nebo na kole. Hlavní brána spolu s vchodem u vrátnice je uzavřeny a nepoužívají se (kromě pracovníků stavby, technického a autorského dozoru). Bude-li přát počasí, proběhnou závěrečné stavební práce od středy odpoledne 2. 9. do soboty 4. 9. 2021. Do ukončení stavebních prací bude budova školy přístupná pouze po chodníku od brány školy (ta u přechodu ke Strojírnám) k hlavnímu vchodu. Zadní vchod do šaten a postranní vchod pro zaměstnance budou uzamčeny a nebudou se až do předání stavby používat. Obdobně je zabezpečen i vchod do dílen, kde bude otevřena brána u přechodu k autobusové zastávce. Znamená to, že přesuny mezi budovami školy a dílen se musí odehrávat po vnějším chodníku před plotem areálu. Vše bude vyznačeno páskami a prosíme o respektování těchto pravidel, a to v zájmu bezpečnosti všech, kteří se v areálu nachází a bezproblémového dokončení stavby.