Informace pro žáky ostatních ročníků

  1. Žáci 3. ročníků učebních oborů začínají 1. září v dílnách v dílně A1 (obory Karosář, Obráběč kovů a Zámečník v 7:15, obory Automechanik a Instalatér v 9:00). Výjimkou je obor Elektrikář, který přijde v 9:50 do budovy školy a v 11:00 přejde do dílen. Žáci budou seznámeni se základními informace spojenými s jejich odbornou praxí na odloučených pracovištích a organizačních změnách v souvislosti se sloučením a spojením tříd.
  2. Všichni ostatní žáci začínají v 8:00 ve svých kmenových učebnách (přehled bude vyvěšen u vchodů do areálu).
  3. Do areálu školy a dílen nyní nelze z důvodu technologické přestávky probíhající stavby příjezdové komunikace zajet, a to ani na motorce nebo na kole. Hlavní brána spolu s vchodem u vrátnice je uzavřeny a nepoužívají se (kromě pracovníků stavby, technického a autorského dozoru). Bude-li přát počasí, proběhnou závěrečné stavební práce od středy odpoledne 2. 9. do soboty 4. 9. 2021. Do ukončení stavebních prací bude budova školy přístupná pouze po chodníku od brány školy (ta u přechodu ke Strojírnám) k hlavnímu vchodu. Zadní vchod do šaten a postranní vchod pro zaměstnance budou uzamčeny a nebudou se až do předání stavby používat. Obdobně je zabezpečen i vchod do dílen, kde bude otevřena brána u přechodu k autobusové zastávce. Znamená to, že přesuny mezi budovami školy a dílen se musí odehrávat po vnějším chodníku před plotem areálu. Vše bude vyznačeno páskami a prosíme o respektování těchto pravidel, a to v zájmu bezpečnosti všech, kteří se v areálu nachází a bezproblémového dokončení stavby.