Budu dělat přijímací zkoušky? Kdy?

Přijímání do tříletých učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou

Pro školní rok 2021/2022 nekonají žáci, kteří se hlásí na naši školu do tříletých učebních oborů přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů je dáno platnými kritérii přijímacího řízení.

Přijímání do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitní zkouškou

Pro školní rok 2021/2022 konají žáci hlásící se do čtyřletých studijních oborů centrálně zadávané jednotné písemné testy z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to ve dvou termínech:

  • 1. řádný termín: 12. 4. 2021 od 8:30 hodin
  • 2. řádný termín: 13. 4. 2021 od 8:30 hodin

Každý uchazeč, který podal 2 přihlášky na studijní obory, může písemné testy konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud se hlásí na 2 studijní obory na jedné škole, koná je dvakrát na stejné škole. Pozvánky Vám vždy přijdou na e-mail, který jste uvedli v přihlášce.

Uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast omluvil do 3 dnů řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu. Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo na jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

  • 1. náhradní termín: 2. 6. 2021 od 8:30 hodin.
  • 2. náhradní termín: 3. 6. 2021 od 8:30 hodin.

Pro uchazeče, kteří měli výjimečně konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole platí Opatření obecné povahy č.j.MŠMT-4337/2021-8 Přijímací zkoušky - dodatek

Pořadí uchazečů je dáno platnými kritérii přijímacího řízení pro daný školní rok.

Přijímání do nástavbových oborů:

Platí stejná pravidla jako pro čtyřleté studijní obory (viz výše).

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jsou k nahlédnutí zde.