Budu dělat přijímací zkoušky? Kdy?

Přijímání do tříletých učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou

Uchazeči, kteří se hlásí na naši školu do tříletých učebních oborů nebo do jednoletého zkráceného studia přijímací zkoušky nekonají. Pořadí uchazečů je dáno platnými kritérii přijímacího řízení.

Přijímání do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitní zkouškou

Uchazeči hlásící se do čtyřletých studijních oborů konají přijímací zkoušky. Jedná se o centrálně zadávané jednotné písemné testy z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to ve dvou termínech:

  • 1. řádný termín: 13. 4. 2023 od 8:30 hodin
  • 2. řádný termín: 14. 4. 2023 od 8:30 hodin

Každý uchazeč, který podal 2 přihlášky na studijní obory, koná písemné testy dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud se hlásí na 2 studijní obory na jedné škole, koná je dvakrát na stejné škole. Pozvánky Vám vždy přijdou na e-mail, který jste uvedli v přihlášce.

Uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast omluvil do 3 dnů řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu. Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo na jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

  • 1. náhradní termín: 10. 5. 2023 od 8:30 hodin.
  • 2. náhradní termín: 11. 5. 2023 od 8:30 hodin.

Pořadí uchazečů je dáno platnými kritérii přijímacího řízení pro daný školní rok.

Přijímání do nástavbových oborů

Platí stejná pravidla jako pro čtyřleté studijní obory (viz výše). Kritéria přijímacího řízení jsou k nahlédnutí zde.