Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog pracuje na naší škole nepřetržitě v rámci různých projektů od 1. 9. 2010.

Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní bezplatnou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V neposlední řadě je cílem projektu pomáhat zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou.

Školní speciální pedagog - Mgr. Lenka Dvořáková sídlí v budově školy (první patro – kabinet č. 3).

Konzultační hodiny:
Sudé týdny
Po 14:30 – 17:00
Út 13:30 – 14:15
Út, St, Čt, Pá 07:15 – 08:00
Liché týdny
Po 13:00 – 16:00
Čt 10:40 – 13:00
Út, Čt, Pá 7:15 – 8:00

Mimo konzultační hodiny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. čísle 602 272 301.