Šikana

V případě problémů souvisejících s šikanou bezodkladně kontaktujte vedení školy (312243168), třídního učitele, školní speciální pedagožku - Mgr. Lenka Dvořákovou ‚312811032) nebo školní metodičku prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže P. Krejčí ( 312811031).

Šikana, šikanování je slovem, které se v dnešní době skloňuje ve všech pádech. Co je vůbec šikanující chování? Hledání konkrétní odpovědi je velmi složité. Objevuje se nejčastěji mezi žáky nižších ročníků, kdy dochází k utváření nového kolektivu. Šikana je patologický jev – jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá spolužáka nebo spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.

Hlavní znaky šikany je především:

  • převaha síly agresora, fyzická nebo psychická
  • oběť vnímá útok jako nepříjemný
  • jednorázovost i déle trvající stav

Bohužel problém šikany se vyskytuje v menší či větší míře v každé škole. Je nutné patologickému chování žáků předcházet. Je zcela jasné, že čím dříve se na šikanující chování přijde, tím snazší je i vyšetřování a náprava.

Příloha – viz. MPŘŠ
Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže.