Prevence rizikového chování

Školní metodičkou prevence rizikového chování u dětí a mládeže na naší škole je Pavlína Krejčí – tel. 312 811 031

Rodiče našich žáků si nejen přejí, aby jejich dítě bylo vzdělané, ale aby bylo zároveň spokojené ve svém osobním životě a mohlo si samo sebe vážit. K významným faktorům ve vývoji každé osobnosti patří dobře fungující rodinné zázemí, možnost jedince spokojeně trávit svůj volný čas a v neposlední řadě přátelské a tvořivé prostředí ve škole.

Smyslem preventivního programu je nejen splnit cíle, které si škola stanoví, ale především naučit žáky uvědomovat si pravdivé skutečnosti života. Zdravý životní styl by měl být pro každého člověka samozřejmostí.

Prevence rizikového chování nespočívá jen v realizování speciálních projektů primární prevence, ale v každodenní práci všech pedagogických pracovníků, kteří vytvářejí vhodnou atmosféru porozumění, úcty k právům studentů i učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce.

Příloha I – viz. MPŘŠ
Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek a souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí a školského zařízení.

Příloha II – viz.
Minimálně preventivní program školy.

Důležité kontakty při řešení krizových situací.