Úřední hodiny

Ředitelství školy
Úřední hodiny - pro zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky (řešení přijetí ke studiu , přestup z jiné školy, zanechání studia, žádosti o uvolnění, potvrzení o studiu absolventů …) a veřejnost (stejnopisy výučních listů maturitních i ročníkových vysvědčení)

Návštěvy na ředitelství školy jsou možné pouze po telefonickém objednání na telefonu 312 811 013, 312 811 023, 702 242 783 – Bc. J. Horáková.

Úřední hodiny pro žáky a zaměstnance, potvrzení o studiu
Referentka studijního oddělení Ing. Adamová

Budova školy - kancelář zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování:
7:30 - 10:00
11:25 - 11:55

Referentka úseku praktického vyučování - Iveta Troblová
Budova dílen - kancelář č. 13:
7:30 - 12:00