Rodič

Od září 2011 je na naší škole zaveden zápis do elektronických třídních knih. Klasické třídní knihy ani žákovské knížky se již nebudou používat a rodiče mají veškeré informace k dispozici na webovém rozhraní programu Bakaláři po zadání vygenerovaného přihlašovacího jména a hesla.

Zde je uvedena nejen průběžná klasifikace a kázeňská opatření žáka, ale i informace, které potřebuje třídní učitel rodičům sdělit - akce školy, třídy, třídní schůzky a další.

Zrovna tak mohou rodiče formou zápisu na webovém rozhraní řešit omluvu svého dítěte nebo komunikovat s ředitelstvím a vyučujícími.

Elektronická třídní kniha tak navazuje na projekt průběžné klasifikace, který funguje již od roku 2010.