Mezinárodní

Francie: Vitry sur Seine (Paříž) – družební škola Lycée Jean Maceé

www.lycee-jeanmace.fr

Výměnné pobyty s francouzským lyceem Jean Maceé z Vitry sur Seine (předměstí Paříže) mají na naší škole již dlouholetou tradici, neboť naše družba začala před 30 lety. Jedná se týdenní výměnné pobyty žáků, které jsou přínosem především na poli kulturním. Naši studenti mají možnost navštívit Paříž a poznat její architektonické památky, lépe se seznámit s historií celé Francie a zúčastnit se různých kulturních a sportovních akcí.

A co všechno nás pravidelně čeká? Nejvýznamnější památky francouzské metropole a jejího okolí - Eiffelovka, palác Louvre se slavnou Mona Lisou, náměstí Bastily, Vítězný oblouk, katedrála Notre-Dame, slavný bulvár Champs Elyssees, známá čtvrť Montmartre s impozantní bazilikou Sacré-Coeur, Pantheon, moderní pařížské čtvrti Le Défence,noční plavba lodí po řece Seině, známé zámky s překrásnými zahradami ve Versailles či Fontainebleau a mnoho jiného.

Neméně významná je ale i motivace žáků při výuce cizího jazyka, neboť při setkání s francouzskými studenty mají možnost si uvědomit, že anglický či německý jazyk se může stát dorozumívacím prostředkem na celém světě, pomáhá získat nové přátele a usnadňuje uplatnění na trhu práce. Přátelství, navázaná během těchto pobytů, většinou přetrvávají i do budoucna a studenti se tak i nadále zdokonalují v jazyce.

Během pobytu v Paříži jsou naši žáci ubytováni v moderním hotelu ve tří- a čtyřlůžkových pokojích, mají zajištěnou plnou penzi včetně nápojů a vstupy zdarma do všech kulturních památek.

Zájezd do Francie

I v letošním školním roce se uskuteční výměnný poznávací zájezd do Paříže, který pořádáme ve spolupráci s naší partnerskou školou Lyceé Jean MacéVitry. Naši francouzští přátelé nás navštíví ve dnech 9. – 14. dubna 2015. My se s našimi žáky vydáme do Francie v termínu 14. – 21. května 2015, abychom využili hezkého jarního počasí.

Čeká nás nejen poznávání francouzského života, ale i nejvýznamnější památky francouzské metropole a jejího okolí - Eiffelovka, muzeum Louvre, Vítězný oblouk, katedrála Notre-Dame, bazilika Sacré-Coeur, bulvár ChampsElyssees, moderní čtvrť LeDéfence, noční plavba lodí po řece Seině, známý zámek ve Versailles a mnoho dalšího (bližší informace zde).

Přihlášky, které jsou ke stažení zde, se odevzdávají Mgr. Lence Dvořákové (kabinet č. 3).

30. výročí česko – francouzských výměnných pobytů

Uběhlo již 30 let od chvíle, kdy jsme v naší škole přivítali první studenty z francouzského Lycée Jean Macé Vitry sur Seine. Proto jsme se zaradovali, když nás 29. března navštívilo v doprovodu svých profesorů dalších 38 žáků této školy. Čekal je týdenní program plný poznávání, sportu a zábavy. Hned v den příjezdu jsme se odpoledne vydali na první prohlídku Prahy, která všechny francouzské studenty nadchla. Druhý den jsme navštívili Lidice, příjemným zážitkem bylo přivítání, které nám na kladenské radnici připravil sám primátor města Ing. Dan Jiránek. V dalších dnech poznali francouzští studenti historické centrum Prahy s Pražským hradem, Malou Stranou, Starým a Novým Městem, vystoupili nejen na Petřín, ale i na Staroměstskou mosteckou věž, zasmáli se v petřínském bludišti, zahráli si volejbalový a fotbalový turnaj s našimi žáky a strávili s nimi jedno volné odpoledne, zatančili si na diskotéce, seznámili se s provozem kolínské automobilky TPCA a prohlédli i nejvýznamnější památky starého Kladna. Nyní se již naši žáci těší, až v květnu sami navštíví Paříž a znovu se setkají se svými francouzskými kamarády.

Fotogalerie

Německo: Frankenthal (Porýní – Falc) – družební škola Andreas - Albert - Schule BBS Frankenthal

www.andreas-albert-schule.de

Po několikaleté přípravě se nám v září 2011 podařilo navázat spolupráci s Andreas - Albert - Schule ve Frankenthalu. Jedná se o střední odbornou školu, která je podobného zaměření jako ta naše, a proto by navázaná družba mohla být přínosem především v oblasti odborných praxí našich žáků. V příštích dvou letech bude naší první společnou akcí práce na projektu Comenius - Projekty partnerství škol, který je jakožto součást Programu celoživotního učení (LLP) financován Evropskou unií. Studenti obou škol budou vyrábět model inteligentního domu, na kterém si v praxi vyzkouší své teoretické poznatky. Projekt počítá s aktivní účastí žáků, kteří mají zlepšovat nejen své odborné dovednosti, ale i schopnost týmové práce, plánování a využívání moderních technologií (videokonference, e Twinning, e-mail…), jejichž prostřednictvím budou národní týmy mezi sebou konzultovat základní postupy výroby i případné problémy. Plánované jsou i 12denní výměnné pobyty, které se uskuteční v říjnu 2012 ve Frankenthalu (NSR – Porýní-Falc) a v dubnu 2013 v Kladně. Všichni ale doufáme, že tento projekt je pouze počátkem dlouhodobé spolupráce mezi našimi školami.

Slovensko: Stredná odborná škola, Kušnierska brána 2, Kežmarok

www.soupkk.edu.sk

Družební styk se Středním odborným učilištěm zemědělským v Kežmaroku jsme navázali v roce 2003 a od té doby pořádáme pravidelné výměnné pobyty žáků a pedagogů. Vzhledem k absenci jazykové bariéry a blízkosti vyučovaných oborů jsou styky se slovenskou školou velmi intenzivní. Sportovně nadaní studenti se každoročně účastní atletické soutěže Kežmarská studentská míle, v které slaví velké úspěchy – například v loňském ročníku se naše čtyřčlenné družstvo stalo celkovým vítězem závodu.

Naši učitelé se v Kežmaroku pravidelně účastní Pedagogické pětky - běžeckého závodu na jednu míli. Cílem akce samozřejmě není jen zlepšení fyzické kondice našich pedagogů, ale především možnost porovnat způsob a podmínky výuky u nás a na Slovensku, vyměnit si názory a poznatky z praxe.

Největším přínosem jsou ovšem výměnné pobyty žáků různých oborů, kteří v rámci odborného výcviku vykonávají týdenní odborné praxe na Slovensku. Při nich se nejen seznámí s novou technikou a materiálními podmínkami slovenské školy a jejích partnerských podniků, ale během bohatého kulturního programu mohou poznat i krásy blízkých Vysokých Tater a obnovit své síly v termálních vodách popradského Acuacity. Pobyty jsou významné i pro učitele odborného výcviku, kteří si vyměňují zkušenosti z praktického výcviku stejných a podobných učebních oborů, seznamují se s novými technologiemi a porovnávají různé způsoby výuky.

Studentská míle 2011

Dne 21.10.2011 se u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, Dne boje za svobodu a demokracii, vzniku Československa a Týdne boje proti drogám konal XVII. ročník Kežmarské studentské míle“, pořádaný naší družební školou v Kežmaroku.

Naši školu reprezentovali tři studenti v běhu na 1700 metrů , kteří přivezli pohár za vzornou reprezentaci.

Zpestřením pobytu závodníků byla prohlídka školy, hradu a města Kežmaroku. Součástí pobytu byl výlet do Vysokých Tater, jízda na bobové dráze, koupání v aquaparku v Popradu, a v lázních Vrbov.

Fotogalerie