Nabídka práce pro absolventywww.infoabsolvent.cz
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz je nově umístěšna úplná vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škola v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělávání.

  • Je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
  • Je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání)

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

  • údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol
  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúspěšnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.