Odborné a vědomostní soutěže


Odborné

V rámci odborného výcviku se žáci pravidelně zúčastňují různých soutěží odborných vědomostí a dovedností.

S nejaktivnějším přístupem a dobrými výsledky se setkáváme u oboru Instalatér, kde se naši žáci umísťují vždy na předních místech soutěže "Učeň instalatér" pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR Brno a "Soutěže odborných dovedností oboru instalatér" pořádané Cechem instalatérů ČR Praha. Již méně se nám daří ve "Vědomostní olympiádě instalatérů".

Pravidelně se žáci zúčastňují i soutěže "Automechanik Junior" pořádané SOU automobilním v Čáslavi. V letošním školním roce se žáci poprvé zúčastnili soutěže elektrikářů v Českých Budějovicích a hned na poprvé s velmi dobrým výsledkem.

Vědomostní