Rekvalifikační kurzy

V rámci projektu UNIV 2 Kraje realizovala škola pilotní program školení z vyhlášky č.50/1978 Sb. o kvalifikaci v elektrotechnice. Kurzu se zúčastnili jak zájemci z řad odborné veřejnosti tak uchazeči o zaměstnání z Úřadu práce Kladno.

V rámci celoživotního vzdělávání škola připravuje další programy v závislosti na zájmu a potřebách regionu.

Školení a přezkušování z vyhlášky č.50/1978 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci

Kurzu se zúčastnilo 54 žáků (§5) a 4 dospělí (§6).
Všem absolventům bylo vydáno příslušné osvědčení.