Stipendijní program

Pokud si vyberete studium v níže uvedených oborech na naší škole, můžete během studia získat finanční podporu až 12.000 Kč, při dosažení výborných studijních výsledků až 24.000 Kč.

Středočeský kraj financováním tohoto Stipendijního programu podporuje odborné vzdělávání v našem kraji.

Stipendijní program je určen pouze pro vybrané obory středních škol a je realizován od školního roku 2010/2011 počínaje žáky prvních ročníků. To znamená, že ve školním roce 2020/2021 obdrží finanční podporu za dodržení níže uvedených podmínek žáci všech ročníků.

kód oborupodporované obory vzdělání
vyučované na naší škole ve školním roce 2020/2021
23-55-H/02karosář
26-51-H/01elektrikář
36-52-H/01instalatér
23-56-H/01obráběč kovů
23-51-H/01strojní mechanik

Finanční podpora pro žáky vybraných oborů vzdělání je složena z měsíčního motivačního stipendia a pololetní odměny:

měsíční stipendia
1. ročník2. ročník3. ročník
300,-- Kč400,-- Kč500,-- Kč

Podmínkou pro vyplacení motivačního stipendia je splnění podmínek stanovených Středočeským krajem.

Pololetní finanční odměna
1. ročník2. ročník3. ročník
1 000,-- Kč2 000,-- Kč3 000,-- Kč

Podmínkou pro vyplacení jednorázové pololetní odměny dle pravidel stanovených Středočeským krajem (pololetí, konec školního roku) je prospěch s vyznamenáním a současně splnění podmínky pro přidělení měsíčního stipendia.